Peněžní podúčet

Peněžní podúčet

2. Peněžní podúčet (v Kč)
Vložené prostředky:
Příspěvky účastníka Suma příspěvků placených účastníkem, které byly použity na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku
Předplatné účastníka Suma příspěvků placených účastníkem dosud nepoužitých na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku
Součet příspěvků účastníka a předplatného tvoří veškeré platby uhrazené účastníkem
Příspěvky zaměstnavatele Suma příspěvků placených zaměstnavatelem ve prospěch účastníka evidovaných na osobním účtu účastníka
Státní příspěvky Suma státních příspěvků připsaná ve prospěch doplňkového penzijního spoření účastníka u PS (bez převodů) k datu uvedenému v nadpisu sloupce
Státní příspěvky za 4. čtvrtletí 2018 budou ministerstvem financí poukázány koncem února 2019
Prostředky převedené z jiné PS Celková hodnota prostředků převedených z doplňkového penzijního spoření u jiné penzijní společnosti
Prostředky převedené z transformovaného fondu Stabilita Celková výše prostředků převedených z Transformovaného fondu Stabilita (převod možný jen v rámci jedné PS)
Bonusy/náhrady Suma finančních prostředků nahrazených penzijní společností
Vyplacené prostředky:
Výplata dávek Na výplatách vyplaceno
Převod k jiné penzijní společnosti Převedeno do jiné penzijní společnosti
Souhrnné hodnoty položek peněžního podúčtu Celkový součet všech prostředků připsaných na osobní účet účastníka k prvnímu dni období (počáteční stav), k poslednímu dni období (konečný stav) a změna jednotlivých položek za dané období
Hodnota prostředků určených k výplatě či převodu k jiné PS Dosud nevyplacené prostředky připravené k výplatě či převodu do jiné penzijní společnosti