Mohu doplatit pojistné na důchodové pojištění?

Ano, za dobu své účasti na důchodovém spoření si můžete doplatit pojistné na důchodové pojištění tak, aby se vám nesnížila částka vašeho budoucího důchodu.

V tom případě je nutné požádat do 30. 6. 2017 příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o vyměření doplatku a následně pak zaplatit nejpozději do 29. 12. 2017 pojistné za celou dobu účasti na důchodovém spoření.