Majetkový podúčet

Majetkový podúčet

3. Majetkový podúčet (v jednotkách)
Počet jednotek Počet penzijních jednotek na počátku a konci období a změna za období
Hodnota jednotky v Kč Hodnota penzijní jednotky na počátku a konci období (uváděna na 4 desetinná místa)
Hodnota majetku ve fondu Hodnota majetku v účastnickém fondu připadající na účastníka – je rovna součinu počtu jednotek a hodnoty penzijní jednotky na začátku a konci období. Změna vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou majetku na konci a počátku období.