Jakým způsobem mám podat výpověď smlouvy?

Penzijní připojištění se státním příspěvkem (Transformovaný fond Stabilita)
Smlouvy sjednané do 30. listopadu 2012 

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo Českomoravské stavební spořitelny.

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z transformovaného fondu Stabilita (pdf, 2 MB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.
 Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Doplňkové penzijní spoření
Smlouvy sjednané od 1. ledna 2013 

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo Českomoravské stavební spořitelny.

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření (pdf, 365 kB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.
 Radlická 333/150
 150 57 Praha 5