Jak se stanovuje výše penzijní jednotky?

Penzijní společnost stanovuje aktuální hodnotu penzijní jednotky jako podíl vlastního kapitálu fondu a počtu penzijních jednotek evidovaných na osobních účtech ke dni stanovení penzijní jednotky. Její výše se stanovuje jednou týdně a vyjadřuje se v českých korunách.