Jak se posílají příspěvky za zaměstnance

Úhrada příspěvků zaměstnavatele do Transformovaného fondu (dříve ČSOB PF Stabilita, a. s.) a doplňkového penzijního spoření (DPS) musí probíhat odděleně, protože každý produkt má svůj vlastní účet pro příjem prostředků.

Podle zákona o penzijním připojištění i podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, musí být odlišeny příspěvky zaměstnavatele od příspěvků účastníků (zaměstnanců).

Pokyny pro individuální platbu

Pokud budete hradit za každého zaměstnance zvlášť

Doplňkové penzijní spoření (DPS)
  Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele
Účet 210 699 0187/2700 210 699 0187/2700
Variabilní symbol Číslo smlouvy Číslo smlouvy
Specifický symbol Rodné číslo účastníka IČ zaměstnavatele
Konstantní symbol 3558 3552

 

Transformovaný fond (dříve ČSOB PF Stabilita)
  Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele
Účet 213 031 003 / 2700 213 031 003 / 2700
Variabilní symbol Číslo smlouvy Číslo smlouvy
Specifický symbol Rodné číslo účastníka IČ zaměstnavatele
Konstantní symbol 3558 3552

 

U plateb příspěvků zaměstnavatele je nutné dát pozor na použití správného konstantního symbolu 3552.

Pokyny pro hromadnou platbu

Pokud má více vašich zaměstnanců smlouvu u naší společnosti a máte zájem hradit jednu částku měsíčně

Úhrada může být také zaslána najednou (jednou platbou) pro oba typy příspěvků a pro více zaměstnanců formou tzv. hromadné platby. Rozpis jednotlivých položek platby pak musí být uveden v souboru, který je nutno zaslat do ČSOB PS současně s platbou.

Jak postupovat při zasílání hromadných plateb naleznete v Pokynech pro platbu příspěvků zaměstnavatelem (pdf, 476 kB)

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoli dotazů k platbám příspěvků nás prosím kontaktujte na  platby-csobps@csob.cz.