Jak mám platit penzijko?

Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita)

Smlouvy sjednané do 30. listopadu 2012

  • Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
  • Variabilní symbol: Číslo smlouvy
  • Specifický symbol: Rodné číslo
  • Konstantní symbol: 3558

Doplňkové penzijní spoření

Smlouvy sjednané od 1. ledna 2013

  • Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700
  • Variabilní symbol: Číslo smlouvy
  • Specifický symbol: Rodné číslo
  • Konstantní symbol: 3558

V případě, že vám nevyhovuje platit své příspěvky převodem z vašeho účtu (příkazem k úhradě), můžete po dohodě se svým zaměstnavatelem zvolit srážku ze mzdy. Příspěvky lze také platit prostřednictvím SIPO, poštovní poukázky nebo úhradou hotovosti na přepážkách depozitáře fondů, tj. UniCreditBank.

Podrobný návod, jak zasílat příspěvky na penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření zaměstnancům a příspěvky formou srážky ze mzdy, naleznete v Pokynech pro platbu příspěvků zaměstnavatelem (pdf, 488 kB).