Co když do 30. září 2016 nezareaguji?

V případě, že nám nestihnete žádost do 30. 9. 2016 doručit, budou vaše peníze z důchodového spoření převedeny na účet určený k tomu účelu správcem pojistného, váš právní vztah k penzijní společnosti tím zanikne a o výplatu prostředků bude nutné požádat místně příslušný finanční úřad.