Zatím jste si o výplatu peněz z II. pilíře nepožádali?

Pokud jste si o výplatu vkladů doposud nepožádali, o své peníze nepřijdete. Vaše vklady jsme na přelomu roku zaslali na účet vašeho místně příslušného finančního úřadu. Zde si můžete požádat o jejich výplatu.