Chci státní příspěvky v maximální výše, nechci uplatňovat daňové úlevy

a) Příspěvky si hradím sám/sama bankovním převodem

  • Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč.
  • Nastavte si trvalý příkaz ve své bance na stejnou výši.

b) Příspěvky si hradím sám/sama formou SIPO

  • Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč.
  • Po realizaci vašeho požadavku penzijní společnost automaticky zajistí strhávaní částky formou SIPO v požadované výši.

c) Příspěvky si hradím sám/sama formou poštovních poukázek

Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč a penzijní společnost vám automaticky zašle složenky ve vámi požadované výši.

d) Příspěvky mi strhává zaměstnavatel jako fixní částku

  • Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč.
  • Požádejte svého zaměstnavatele o strhávání částky ve stejné výši.

e) Příspěvky mi strhává zaměstnavatel jako procento ze mzdy

  • Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč.
  • Pokud vám zaměstnavatel zasílá částku vyšší, není třeba nic dělat.
  • Pokud vám zaměstnavatel strhává částku nižší, zašlete si na svůj účet dostatečné prostředky ve výši rozdílu mezi zasílanou částkou a nastaveným měsíčním příspěvkem..

f) Na začátku jsem provedl/a předplatné pokrývající celé předpokládané období smlouvy

Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč a v Penzijním portálu můžete průběžně sledovat měsíční čerpání svého předplatného.