Adresní a identifikační část

Adresní a identifikační část

1a Adresní část
Adresní část Výpis odesíláme na zasílací adresu, tj. na korespondenční adresu, je-li uvedena, jinak na adresu trvalého bydliště
Pokud jste se zaregistroval/a do Penzijního portálu, obdržíte svůj výpis elektronicky do Penzijnímu portálu
1b Identifikační část
Období Období, za které se výpis generuje
Číslo smlouvy/stav 10místné číslo smlouvy
Stav smlouvy nabývá hodnot dle aktuálního stavu doplňkového penzijního spoření ¬ stav smlouvy (aktivní, ukončeno spoření, přerušení placení, odklad placení, vypořádaná)
Účastník spoření Jméno a příjmení účastníka doplňkového penzijního spoření
Identifikační číslo/Rodné číslo Rodné číslo nebo číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokud nebylo rodné číslo přiděleno
Datum vzniku smlouvy Datum uvedené na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření
Počáteční hodnota účtu Stav osobního účtu k počátečnímu dni období
Konečná hodnota účtu Stav osobního účtu k poslednímu dni období
Sjednaný příspěvek účastníka Výše příspěvku sjednaná účastníkem – stav k 31. 12. 2018
Program daňové optimalizace Vyjadřuje, zda účastník sjednal program pro optimalizaci státních příspěvků a možnost uplatnění nároku na snížení základu daně z příjmu
Více o Programu daňové optimalizace
Sjednaný příspěvek zaměstnavatele Pokud na doplňkové penzijní spoření přispívá zaměstnavatel, je uveden údaj, který uvedl účastník při sepisování nebo změně smlouvy. Údaj je vyjádřen slovy: ANO, NE. Pokud je uvedena hodnota ANO, je zároveň uveden i název přispívajícího zaměstnavatele.
Zaměstnavatel Název přispívajícího zaměstnavatele
Spořicí doba Doba placení příspěvků ve prospěch účastníka v měsících
V případě převedení prostředků z transformovaného fondu je započtena pojištěná doba z penzijního připojištění, v případě převedení prostředků z účastnických fondů jiné penzijní společnosti je započtena i spořicí doba z doplňkového penzijního spoření u této společnosti
Sjednaná strategie spoření Způsob rozložení prostředků do jednotlivých účastnických fondů k 31. 12. 2018 (vyjádřeno v %)