Dynamickým fondům se v roce 2021 dařilo

Loňský rok by poznamenaný řadou mimořádných událostí. Přetrvávající pandemický stav, znovuotevření ekonomik i návrat inflace měly za důsledek pokles cen dluhopisů a tím negativní dopad do výsledků konzervativních fondů doplňkového penzijního spoření. Naopak akciové trhy profitovaly z kombinace rychlého ekonomického oživení a silných firemních zisků a zakončily rok 2021 s velmi solidním zhodnocením, které mělo pozitivní vliv na fondy penzijního spoření, jejichž aktiva tvoří akcie.

„Razantní růst inflace v posledním období měl za následek zvýšení základní úrokové sazby. To se negativně promítlo do zhodnocení konzervativních penzijních fondů za rok 2021, jejichž aktiva tvoří dominantně dluhopisy, a tyto fondy tak reálně skončily v ztrátě. Na druhou stranu se dramaticky navýšil výnosový potenciál těchto fondů v následujících letech právě díky růstu očekávaných výnosů dluhopisů. Penzijní spoření je vždy důležité vnímat z dlouhodobého pohledu. Jen tak může klientovi přinést atraktivní zhodnocení a splnit tak svou podstatu spořicího produktu na stáří. Zároveň se nacházíme v době prudkých změn s dopady do výsledků hospodaření fondů – jak pozitivními, tak negativními, a proto máme pro klienty k dispozici strategii životního cyklu, kde místo klienta v závislosti na jeho věku, a tedy spořicím horizontu upravujeme mix účastnických fondů,“ říká k aktuálním výsledkům Václav Lokaj, obchodní a marketingový ředitel ČSOB Penzijní společnosti.

Nejlépe se v loňském roce dařilo dynamickým fondům. ČSOB účastnický dynamický fond dosáhl zhodnocení 22,40 %. ČSOB vyvážený účastnický fond dokázal zhodnotit prostředky klientů o 7,62 %. Nový ČSOB pro penzi účastnický fond zhodnotil prostředky klientů o 3,38 %. Výnos ČSOB účastnického povinného konzervativního fondu dosáhl – 4,23 %.
V tomto roce se počítá s postupnou stabilizací cen českých státních dluhopisů, což bude také vhodná příležitost k jejich nákupům tak, aby portfolio fondu z vyšších výnosů profitovalo a zajistilo vyšší výnos v budoucích letech. Za oblast akciového trhu se i nadále očekává pozitivní výkonnost.

Přehled zhodnocení jednotlivých účastnických fondů ČSOB Penzijní společnosti

 

  Zhodnocení od vzniku fondu k 31.12.2021 Zhodnocení za rok 2021 k 31.12.2021
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond 2,17 % -4,23 %
ČSOB vyvážený účastnický fond 36,55 % 7,62 %
ČSOB dynamický účastnický fond 82,79 % 22,40 %
ČSOB garantovaný účastnický fond -1,55 % -4,45 %
ČSOB pro penzi účastnický fond 4,04 % 3,38 %

 

Více informací o zhodnocení účastnických fondů 

Důležité upozornění: Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou výnosů budoucích. Před samotným rozhodnutím je nutné věnovat pozornost informacím o rizicích spojených se spořením v účastnictvím fondech, stejně jako dalším informacím, které jsou uvedeny vždy ve statutu daného fondu a sdělení klíčových informací