Důležité termíny tykající se hromadných plateb příspěvků v roce 2022

Těší nás, že podporujete své zaměstnance ve spoření a přispíváte na jejich smlouvy.

Prosíme o zaslání prosincového rozpisu hromadných plateb i platby do 23. 12. 2022.

Děkujeme

ČSOB penzijní společnost