Zkrácené finanční výkazy důchodových fondů ke 31. 12. 2016