Žádost o ukončení dohodou – převod zakonzervované smlouvy do TF ČSOB PS