Pro zaměstnavatele

Přemýšlíte zavést doplňkové penzijní spoření jako benefit pro své zaměstnance? Kontaktujte nás.

Příspěvky zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření mohou být zajímavým faktorem při zvažování nových pracovních nabídek. Zaměstnanci si tak mohou spořit na budoucnost a navíc získají daňové úlevy a vy úsporu mzdových nákladů.

Hlavní výhody
doplňkového penzijního spoření:

  • Zaměstnavatel z příspěvků do výše 50 000 Kč ročně neodvádí sociální a zdravotní pojištění
  • Zaměstnanec z příspěvku neplatí sociální a zdravotní pojištění
  • Příspěvek zaměstnance vyšší než 1 000 Kč měsíčně umožňuje snížení jeho daňového základu
  • Placení příspěvků hromadnou platbou
  • Pomoc při nastavení postupu placení příspěvků

ČSOB doplňkové penzijní spoření z pohledu zaměstnance

Legislativní rámec a obecné výhody ČSOB DPS

a) Státní příspěvek na každý včas zaplacený příspěvek účastníka ve výši 90 až 230 Kč měsíčně
b) Příspěvek zaměstnavatele do výše 50 000 Kč ročně se nezapočítává do základu daně z příjmů zaměstnance
c) Z příspěvku zaměstnavatele osvobozeného od daně z příjmu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění
d) Zaměstnanec si může snížit roční základ daně z příjmů až o částku 24 000 Kč z příspěvku účastníka. Roční úspora na dani pro zaměstnance tedy může dosáhnout až 3 600 Kč
e) Daňové úlevy na penzijní spoření neomezují jiné daňové úlevy. Lze tedy kumulovat daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření/penzijní připojištění a životní kapitálové pojištění (od roku 2017 až 36 000 Kč ročně)
f) Potvrzení nutné pro daňové úlevy zasílá penzijní společnost zdarma a automaticky
g) Odložené zdanění výnosů, resp. příspěvků zaměstnavatele až do okamžiku výplaty dávky (pokud klient čerpá starobní penzi 10 let a déle nedaní výnos, již při 3 leté výplatě starobní penze nedaní 15 % příspěvek zaměstnavatele)
h) Žádné poplatky za uzavření smlouvy
i) Případová studie: vyčíslení přínosu ČSOB DPS pro zaměstnance společnosti

Hrubá mzda zaměstnance (měsíčně) 15 000 Kč
Příspěvek zaměstnavatele na DPS 500 Kč měsíčně
+srovnání s odpovídajícím zvýšením hrubé mzdy

Zaměstnanec 
Hrubá mzda výchozí stav Hrubá mzda po zvýšení Výchozí stav + příspěvek na DPS
Hrubá mzda zaměstnance  15 000 Kč 15 500 Kč 15 000 Kč
Příspěvek zaměstnavatele  0 Kč 0 Kč 500 Kč
Čistý příjem zaměstnance (1 dítě )  13 295 Kč 13 635 Kč 13 795 Kč
Rozdíl (měsíčně v Kč)    340 Kč 500 Kč
Rozdíl (ročně v Kč)    4 080 Kč 6 000 Kč
Výhoda z čerpání části odměny formou příspěvku na DPS (ročně, Kč):   1 920 Kč

 

 

Pro zaměstnance představuje zvýšení hrubé mzdy o 500 Kč měsíčně navýšení čistého příjmu o 340 Kč měsíčně (po zohlednění počtu dětí, úhradě zdravotního + sociálního pojištění a zdanění).

Pokud ale zaměstnavatel stejnou částku vyplatí ve formě svého příspěvku na doplňkové penzijní spoření, zvýšení čistého příjmu zaměstnance zůstává stále na úrovni 500 Kč. Za rok činí rozdíl čistého příjmu zaměstnance 1 920 Kč ve prospěch druhé varianty.

ČSOB doplňkové penzijní spoření z pohledu zaměstnavatele

Legislativní rámec a obecné výhody ČSOB DPS:

a) Daňově uznatelným výdajem je příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření/penzijní připojištění až do výše 50 000 Kč ročně na každého zaměstnance, který je upraven v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpise zaměstnavatele
b) Z těchto příspěvků zaměstnavatel neodvádí pojistné na sociální zabezpečení (34 %)
c) Daňové úlevy na doplňkové penzijní spoření/penzijní připojištění pro zaměstnavatele jsou společné s životním pojištěním (od roku 2017 se limit zvýšil na 50 000 Kč ročně na každého zaměstnance)
d) Příspěvek zaměstnavatele nad limit 50 000 Kč je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem v případě, že je upraven v kolektivní smlouvě nebo předpise zaměstnavatele - s výjimkou odvodů na sociální a zdravotní pojištění již není zaměstnavatel nijak daňově zatížen
e) Zaměstnavatelé tvořící fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) mohou příspěvky platit z tohoto fondu
f) Případová studie: Snížení mzdových nákladů vyplývající z využití ČSOB DPS:

Hrubá mzda zaměstnance (měsíčně) 15 000 Kč
Příspěvek zaměstnavatele 500 Kč měsíčně

Zaměstnavatel 
Hrubá mzda Hrubá mzda
+příspěvek
Úspory osobních
nákladů za měsíc
Úspory osobních
nákladů za rok
Hrubá mzda zaměstnance  15 500 Kč 15 000 Kč    
Příspěvek zaměstnavatele    500 Kč    
Sociální pojištění  3 875 Kč 3 750 Kč 125 Kč 1 500 kč
Zdravotní pojištění  1 395 Kč 1 350 Kč 45 Kč 540 Kč
Celkové osobní náklady/dosažená úspora  20 770 Kč 20 600 Kč 170 Kč 2 040 Kč
X 20 zaměstnanců      3 400 Kč 40 800 Kč

Celková roční úspora z využití doplňkového penzijního spoření na straně zaměstnavatele 41 tisíc Kč. Tyto prostředky zaměstnavatel získá nižšími odvody pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení.

Jak se platí příspěvky za zaměstnance?

Podrobný návod, jak platit příspěvky zaměstnavatele a příspěvky formou srážky ze mzdy na penzijní připojištění nebo na doplňkové penzijní spoření svým zaměstnancům, naleznete v pokynech pro zaměstnavatele