Jak vybrat prostředky z DPS a PP

Chce klient ukončit smlouvu? Dejte si pozor na podmínky a správný formulář.

Jak poznat smlouvu u ČSOB PS zda se jedná o "starý TF" typ smlouvy nebo "nový DPS" typ smlouvy? Všechny nové DPS smlouvy začínají číslem 6.

Ke každému formuláři je zapotřebí identifikace obchodníka:
S1 = provizní číslo distribuce vedené v ČSOB PS
S2 = číslo obchodníka/číslo provizního účtu (osobní číslo obchodníka)

Transformovaný fond

(smlouvy uzavřené do konce roku 2012)

Forma výplaty Výpovědní lhůta Podmínka Klient získá Daň Formulář
Odbytné Výpovědní lhůta je 2 měsíce po doručení žádosti a prostředky vyplácíme do 3 měsíců po ukončení smlouvy (ČSOB PS vyplácí zpravidla do 6 týdnů) 12 zaplacených měsíců; 800 Kč poplatek při ukončení do 5 let trvání smlouvy Vlastní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele
Výnosy z těchto příspěvků
15% z výnosů
15% z příspěvku zaměstnavatele
Žádost o výplatu
Jednorázové vyrovnání Výpovědní lhůta není žádná, ale ukončení proběhne k poslednímu dni v měsíci. Prostředky vyplácíme do 3 měsíců od doručení žádosti. (ČSOB PS vyplácí zpravidla do 6 týdnů) 60 zaplacených měsíců a dosažení věku 60 let , případně 50 let (určuje penzijní plán podle kterého je smlouva uzavřena) Vlastní příspěvky
Státní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele
Výnosy z těchto příspěvků
15% z výnosů
15% z příspěvku zaměstnavatele
Žádost o výplatu
Starobní penze Výpovědní lhůta není žádná, ale ukončení proběhne k poslednímu dni v měsíci. Prostředky vyplácíme od následujícího kalendářního měsíce. 60 zaplacených měsíců a dosažení věku 60 let Přesný věk a pojištěnou dobu nalezne klient ve svém penzijním plánu. Vlastní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele státní příspěvky
Výnosy z těchto příspěvků
15% z výnosu
* při výplatě starobní penze min. po dobu 10 let se nedaní výnos, při výplatě starobné penze po dobu 3 let se nedaní příspěvek zaměstnavatele
Žádost o výplatu
(PDF)
Výsluhová penze Výpovědní lhůta není žádná, ale výpočet pro výsluhovou penzi proběhne k poslednímu dni v měsíci. Prostředky vyplácíme do 3 měsíců od doručení žádosti. (ČSOB PS vyplácí zpravidla do 6 týdnů) Klient musí mít sjednanou výsluhovou penzi ve smlouvě.
180 zaplacených měsíců možnost vybrat až 50 % prostředků
Vlastní příspěvky
Státní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele
Výnosy z těchto příspěvků
15% z výnosů
15% z příspěvku zaměstnavatele
* při výplatě výsluhové penze min.po dobu 10 let se nedaní výnos, při výplatě výsluhové penze po dobu 3 let se nedaní ani příspěvek zaměstnavatele
Žádost o výplatu
(PDF)
Invalidní penze Výpovědní lhůta není žádná, ale ukončení proběhne k poslednímu dni v měsíci. Prostředky vyplácíme od následujícího kalendářního měsíce. 36 zaplacených měsíců invalidita III.stupně doživotní výplata jednorázově nebo penzí Vlastní příspěvky
Státní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele
Výnosy z těchto příspěvků
15% z výnosů
15% z příspěvku zaměstnavatele
Žádost o výplatu
(PDF)
Úmrtí/pozůstalostní penze Pozůstalostní penze se řídí konkretním penzijním plánem. Jednotlivé penzijní plány naleznete v dokumentech. Nárok na pozůstalostní penzi z penzijního připojištění vzniká:
Oprávněným osobám, které klient ve smlouvě určil v případě, že zemře.
Klient měl zaplaceno minimálně 36 měsíčních příspěvků.
Doba výplaty penze se řídí konkrétními podmínkami klientova penzijního plánu.
Pokud byla ve smlouvě určena osoba a bylo naspořeno alespoň 36 měsíců, tak tato osoba získá vše včetně státních příspěvků. Pokud ve smlouvě nebyla určena osoba, tak se řídíme výplatou dle odbytného a osoba nedostane státní příspěvky a výnosy ze státních příspěvků. 15% z výnosu Žádost o výplatu
(PDF)

Doplňkové penzijní spoření

(smlouvy uzavírané od začátku roku 2013)

Forma výplaty Výpovědní lhůta Podmínka Klient získá Daň Formulář
Odbytné Výpovědní lhůta je 1 měsíc po doručení žádosti a prostředky jsou vyplaceny nádsledující měsíc po ukončení smlouvy. 24 zaplacených měsíců Vlastní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele
Výnosy z těchto příspěvků
15% z výnosů
15% z příspěvku zaměstnavatele

Žádost o výplatu

 

Jednorázové vyrovnání Bez výpovědní lhůty a výplata probíhá do 1 měsíce
 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření
  • 60 zaplacených měsíčních příspěvků u smluv sjednaných do 31. 12. 2023
  • 120 zaplacených měsíčních příspěvků u smluv sjednaných od 1. 1. 2024

 

Vlastní příspěvky
Státní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele
Výnosy z těchto příspěvků
15% z výnosů
15% z příspěvku zaměstnavatele u smluv sjednaných do 31. 12. 2023 
Žádost o výplatu
Starobní penze Bez výpovědní lhůty a výplata probíhá do 1 měsíce
 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření
  • 60 zaplacených měsíčních příspěvků u smluv sjednaných do 31. 12. 2023
  • 120 zaplacených měsíčních příspěvků u smluv sjednaných od 1. 1. 2024
Vlastní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele státní příspěvky
Výnosy z těchto příspěvků
15% z výnosu
* při výplatě starobní penze min. po dobu 10 let se nedaní výnos, při výplatě starobní penze po dobu 3 let se nedaní příspěvek zaměstnavatele
Žádost o výplatu
Předdůchod Bez výpovědní lhůty a výplata probíhá do 1 měsíce Podmínkou je zaplacených alespoň 60 měsíců a dostatečná částka na účtu v penzijním spoření, např. cca 715 000 Kč pro pětiletou výplatu. Peníze se mohou vkládat i jednorázově.
Minimální doba čerpání předdůchodu jsou 2 roky.
Stát za klienty v tomto období hradí zdravotní pojištění (sociální ve vyloučené době) a vy čerpáte pravidelnou měsíční penzi z naspořených prostředků aniž by se vám krátil státní důchod (tak jako v případě předčasného důchodu). 

180 zaplacených měsíců možnost vybrat až 50 % prostředků
Vlastní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele
Výnosy z těchto příspěvků
*nesnižuje se vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu
15% z výnosu Žádost o výplatu
(PDF)
Invalidní penze Bez výpovědní lhůty a výplata probíhá do 1 měsíce Podmínkou je přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň a délka spoření minimálně 36 měsíců
Výplata není podmíněná věkem
Penzi vyplácíme po dobu min. 3 let
Vlastní příspěvky
Státní příspěvky
Příspěvky zaměstnavatele
Výnosy z těchto příspěvků
nedaní se nic Žádost o výplatu
(PDF)
Částečné odbytné Bez výpovědní lhůty a výplata bude doupřesněna V 18 letech si může klient vybrat až 1/3 vložených prostředků včetně zhodnocení.
Podmínkou výplaty je doba spoření alespoň 120 zaplacených měsíčních příspěvků.
Výplata je možná pouze v roce, ve kterém klient dosáhl 18 let.
1/3 vlastních vkladů a zhodnocení 15% z výnosů Žádost o výplatu
(PDF)
Úmrtí Výplata jde formou odbytného nebo jednorázového vyrovnání. Jednorázové vyrovnání vyplácíme ve chvíli, kdy klient měl nárok na výplatu dávky se státní podporou.
V ostatních případech (klient v době úmrtí nemá nárok na jednorázové vyrovnání či penzi) vyplácíme formou odbytného - bez státních příspěvků.
Formou odbytného - naspořené prostředky včetně zhodnocení bez státních příspěvků
Formou jednorázového - naspořené prostředky včetně zhodnocení a státních příspěvků
15% z výnosu
15% z příspěvku zaměstnavatele u smluv sjednaných do 31. 12. 2023 
Žádost o výplatu
(PDF)