Jak sepsat smlouvu/změnu

Hledáte ten správný formulář a nevíte si rady, jak ho vyplnit?
Pomůžeme vám se sepsáním smlouvy až po konkrétní změnu.

Kategorie

Ke každé smlouvě/změně je zapotřebí identifikace obchodníka:
S1 = provizní číslo distribuce vedené v ČSOB PS
S2 = číslo obchodníka/číslo provizního účtu (osobní číslo obchodníka)

Oprávnění k ověřování podpisů klienta:
Broker - u žádostí o výplatu je potřeba úředně ověřený podpis klienta (Czech Point, notář, matrika)
ČSOB Stavební spořitelna - detail podmínek možnosti ověřovat podpis klienta (pdf, 576 kB)
ČSOB Pojišťovna - detail podmínek možnosti ověřovat podpis klienta (pdf, 468 kB)

 

Chci uzavřít smlouvu s klientem

ČSOB Penzijní společnost nabízí dvě možnosti sjednání smlouvy: 

 1. Propisovací papírová smlouva s unikátním číslem smlouvy
  - Smlouvy je možné objednat přímo přes vaši společnost nebo nás kontaktujte
  - Podmínky doplňkového penzijní spoření (PDF) a pokyny pro vyplnění smlouvy (PDF)
  - Vzor smlouvy (PDF)
 2. Elektronický formulář
  - Elektronický formulář naleznete na www.csob-penze.cz/distribuce
  - Popis elektronického sjednávání (PDF) a vzor smlouvy (PDF)
  - Podmínky doplňkového penzijní spoření (PDF) a pokyny pro vyplnění smlouvy (PDF)

 

V případě, že uzavíráte smlouvu s klientem bez emailové adresy a nemáte k dispozici papírový prodejní set, je nutné ke smlouvě vytisknout a klientovi předat i kompletní smluvní dokumentaci (PDF)!

Chci uzavřít smlouvu pro dítě (nezletilý klient)

ČSOB Penzijní společnost nabízí dvě možnosti sjednání smlouvy nezletilým. 

V případě nesjednání smlouvy zákonným zástupcem je zapotřebí vyplnit plnou moc k uzavření smlouvy, která nemusí být úředně ověřena. Formulář pro plnou moc (PDF, 510 kB)

 1. Propisovací papírová smlouva s unikátním číslem smlouvy
  - Smlouvy je možné objednat přímo přes vaši společnost nebo nás kontaktujte
  - Podmínky doplňkového penzijní spoření (PDF) a pokyny pro vyplnění smlouvy (PDF)
  - Vzor smlouvy (PDF)
 2. Elektronický formulář
  - Elektronický formulář naleznete na www.csob-penze.cz/distribuce
  - Popis elektronického sjednávání (PDF) a vzor smlouvy (PDF)
  - Podmínky doplňkového penzijní spoření (PDF) a pokyny pro vyplnění smlouvy (PDF)

V případě osoby mladší 18 let distributor volí ve smlouvě:

 • Typ dokladu: Jiný doklad
 • Druh průkazu totožnosti: dopsat rodný list
 • Číslo dokladu: není nutné vyplňovat
 • Vydáno kým: není nutné vyplňovat

I nadále je však nutné identifikovat a vyplnit údaje z dokladu totožnosti toho, kdo za nezletilého (1 i 2) podepisuje smlouvu, tedy zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka nebo na základě plné moci.
Součástí vyplnění „dětské“ smlouvy je vyžadován dokument plná moc – tento dokument je zapotřebí tehdy, pokud sjednává smlouvu rodinný příslušník či příbuzný. V případě sjednání smlouvy zákonným zástupcem není vyžadován vyplňovat tento dokument. Plná moc ke stažení (PDF, 510 kB) - není nutný úředně ověřený podpis

Smluvní dokumentace

Chci udělat změnu na smlouvě

ČSOB Penzijní společnost rozlišuje dva typy změnových formulářů:

 1. Změnové formuláře k penzijnímu připojištění
  - Změny jsou účinné vždy k prvnímu dni následujícího měsíce
  - Metodický pokyn, jak správně vyplnit formulář naleznete z druhé strany formuláře
 2. Změnové formuláře k doplňkovému penzijnímu spoření
  - Změny jsou účinné vždy k prvnímu dni následujícího měsíce
  - Metodický pokyn, jak správně vyplnit formulář naleznete z druhé strany formuláře

*Nevíte si rady, který typ smlouvy má klient?
Všechny smlouvy začínající číslem 6 jsou Doplňkové penzijní spoření.
*Kdy je zapotřebí úředně ověřený podpis klienta na změnových formulářích?
Broker - u změn je potřeba úředně ověřený podpis klienta (Czech Point, notář, matrika)
ČSOB stavební spořitelna - detail podmínek možnosti ověřovat podpis klienta (pdf, 576 kB)
ČSOB pojišťovna - detail podmínek možnosti ověřovat podpis klienta (pdf, 468 kB)

Chci převést klienta z konkurenční penzijní společnosti

Varianta č. 1 - Převod prostředků ze smlouvy v účastnických fondech do jiné penzijní společnosti (převod smlouvy v účastnických fondech)
Je zapotřebí sepsat s klientem žádost výpověď doplňkového penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB PS, kdy tato žádost musí být úředně ověřena a zaslána do příslušné penzijní společnosti, kde smlouvu vypovídá klient nejpozději do konce daného kalendářního měsíce (výpovědní lhůty se počítají od 1. dne následujícího měsíce). Současně můžete sepsat novou smlouvu u ČSOB PS, kde uvedete informaci, že se jedná o převod smlouvy z jiné PS. Žádost o převod prostředků (PDF, 220 kB) a novou smlouvu můžete sepsat v elektronické žádosti www.csob-penze.cz/distribuce
Převod prostředků je možný, pokud nevznikl nárok na starobní nebo invalidní penzi. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a k převodu prostředků musí dojít do 1 měsíce od zániku smlouvy. Poplatek za převod může být stanovený max. ve výši 800 Kč (pokud smlouva trvala u penzijní společnosti méně než 60 měsíců včetně spořící doby)

Varianta č. 2 - Převod prostředků ze smlouvy v transformovaném fondu do účastnických fondů jiné penzijní společnosti
Účastník Transformovaného fondu musí "nejdříve" přejít do účastnického fondu v rámci jedné penzijní společnosti = následně je možný převod do jiné penzijní společnosti.

Poté se řídí obchodník dle varianty č. 1.

Schéma převodu smlouvy

Chci převést klienta z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření

Varianta č. 1 - Převod prostředků klienta z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření v rámci ČSOB Penzijní společnosti
Je zapotřebí sepsat s klientem žádost výpověď penzijního připojištění s žádostí o převod do doplňkového penzijního spoření, kde musí být podpisy klienta ověřeny. Současně můžete sepsat s klientem novou smlouvu doplňkového penzijního spoření. Celý tento proces můžete provést v rámci ČSOB Penzijní společnosti v elektronickém formuláři na www.csob-penze.cz/distribuce nebo můžete sepsat žádost na propisovací formulář (PDF, 139 kB) a novou smlouvu sepsat v elektronickém formuláři na www.csob-penze.cz/distribuce
Výpovědní lhůta je max. 2 měsíce a následně dojde k převodu prostředků. Poplatek za převod mezi fondy není.

Varianta č. 2 - Převod prostředků klienta z transformovaného fondu do účastnických fondů jiné penzijní společnosti
Účastník transformovaného fondu musí "nejdříve" provést převod prostředků do doplňkového penzijního spoření v rámci jedné penzijní společnosti = následně je možný převod do jiné penzijní společnosti.
Poté je zapotřebí sepsat s klientem žádost výpověď doplňkového penzijního spoření se žádostí o převod prostředků k ČSOB PS, kdy tato žádost musí být úředně ověřena a zaslána do příslušné penzijní společnosti, kde smlouvu vypovídá klient. Současně můžete sepsat novou smlouvu u ČSOB PS, kde uvedete informaci, že se jedná o převod smlouvy z jiné PS. Žádost o převod prostředků a novou smlouvu můžete sepsat v elektronickém formuláři www.csob-penze.cz/distribuce
Převod prostředků je možný, pokud nevznikl nárok na starobní nebo invalidní penzi. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a k převodu prostředků musí dojít do 1 měsíce od zániku smlouvy. Poplatek za převod může být stanovený max. ve výši 800 Kč (pokud smlouva trvala u penzijní společnosti méně než 60 měsíců včetně spořící doby)

Schéma převodu smlouvy