Jak probíhá sjednání smluvy

 • Provedete identifikaci klienta na základě průkazu totožnosti.
 • Vyplníte na našem webu formulář pro distribuční sítě.
 • Smlouva se vygeneruje ve formátu PDF.
 • Smlouva již bude mít automaticky přiděleno vlastní číslo.
 • Zároveň zašleme klientovi e-mailem s potvrzením o sjednání a všemi náležitostmi.
 • Vytisknutou a podepsanou smlouvu zašlete do 5 pracovních dnů od sjednání ke zpracování na adresu: 
         ČSOB Penzijní společnost, a. s.
         Radlická 333/150
         150 57 Praha 5