S penzijkem se snadno splní
velké sny vašich malých

Penzijko pro děti je díky dlouhodobému horizontu
a státním příspěvkům ideální pro zajímavé zhodnocení.

Penzijko pro děti se vyplatí!

circle-check

Od státu vaše dítě získá
2 760 Kč ročně navíc
na státních příspěvcích.

circle-check

Žádné poplatky za uzavření
smlouvy, vedení účtu,
změny nebo výpis.

Spočítejte si,
kolik si můžete našetřit

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření, průměrné roční zhodnocení ve výši 4 % p. a., které vychází z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Skutečné zhodnocení dosažené jednotlivými účastnickými fondy se muže lišit.

Získat odměnu je jednoduché!

  • Uzavřete nejpozději do 30. dubna 2019 smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a to online nebo po telefonu.
  • Na tuto smlouvu uhraďte první sjednaný měsíční příspěvek (min. však ve výši 500 Kč) nejpozději do 15. června 2019.
  • Smlouvu můžete uzavřít nejen pro sebe, ale i pro své nezletilé dítě.

Odměna 1000 Kč připíšeme na nově sjednané penzijní spoření vašeho dítěte nejpozději do 4 měsíců od vzniku penzijního spoření.

*Úplná pravidla