Kategorie Roční výpisy 2

V ročním výpise nevidím platby příspěvků zaměstnavatele (ZAM)

Nejprve si prosím u své mzdové účetní zkontrolujte, jestli je příspěvek zaměstnavatelem skutečně posílán. Pokud ano, nechte si ověřit platební údaje, pod kterými je platba příspěvků zaměstnavatele vaší účtárnou odesílána. Návod, jak platit příspěvky zaměstnavatele naleznete v pokynech pro zaměstnavatele.  Pokud jsou platební údaje správné, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu: ČSOB […]

V ročním výpise nevidím platby svých příspěvků (UCA)

Nejprve si prosím zkontrolujte, že jste platby za své příspěvky odesílal/a s následujícími platebními údaji: Doplňkové penzijní spoření Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700 Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy Specifický symbol: Vaše rodné číslo Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita) Číslo účtu: 213 031 003 / 2700 Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy Specifický symbol: Vaše rodné […]

V ročním výpise nevidím státní příspěvky (STP) za říjen, listopad a prosinec 2023

O příspěvky za čtvrté čtvrtletí roku 2023 jsme v lednu 2024 požádali ministerstvo financí. Ministerstvo si ověří váš nárok na státní příspěvek a do konce února 2024 zašle přiznaný státní příspěvek, který obratem připíšeme na váš účet. Státní příspěvky za říjen, listopad a prosinec 2023 uvidíte tedy až na výpise za rok 2024. Výše uvedený […]

Kdy a jakým kurzem se mi připsané prostředky přepočtou na penzijní jednotky?

Penzijní společnost připíše na majetkový podúčet nakoupený počet penzijních jednotek ke dni připsání prostředků na účet příslušného účastnického fondu. Použije kurz platný k tomuto datu (ke dni připsání na účet účastnického fondu), i když vlastní nákup/prodej probíhá později. Popis je uveden ve statutu příslušného fondu.

Jak se stanovuje výše penzijní jednotky?

Penzijní společnost stanovuje aktuální hodnotu penzijní jednotky jako podíl vlastního kapitálu fondu a počtu penzijních jednotek evidovaných na osobních účtech ke dni stanovení penzijní jednotky. Její výše se stanovuje jednou týdně a vyjadřuje se v českých korunách.

Kdy obdržím roční výpis za rok 2023?

Roční výpisy z doplňkového penzijního spoření za rok 2023 budou rozesílány v termínu od 15. 1. do 26. 1. 2024.  Rozesílání výpisů z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita) bude probíhat na přelomu dubna a května 2024.  Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zašleme roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Zašleme vám upozornění na e-mail, jakmile bude […]

Neobdržel/a jsme roční výpis, co mám dělat?

Výpisy z doplňkového penzijního spoření za rok 2023 budou odeslány v termínu od 15. 1. do 26. 1. 2024.  Výpis z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita) za rok 2023 budeme rozesílat na přelomu dubna a května 2024.  Pokud jste roční výpis neobdržel/a, kontaktujte nás prosím jedním z níže uvedených způsobů: Na informační lince 495 800 […]

Archivy po měsíci:

Archivy podle typu: