Kategorie Jak vybrat peníze? DPS

Výplata přes životní pojišťovnu

Toto formu výplaty úspor z penzijního spoření zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB.  Na výběr máte ze dvou typů výplat: úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu Kdy můžete požádat o postupnou výplatu přes životní pojišťovnu? Podmínkou pro výplatu je: věk minimálně 60 let […]

Částečné odbytné v 18 letech

V 18 letech si můžete vybrat až třetinu vložených prostředků včetně zhodnocení např. na studia a pokračovat ve spoření dál. Kdy můžete požádat o částečné odbytné v 18 letech? Podmínkou výplaty je: doba spoření aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků) výplata je možné požádat ve lhůtě 24 měsíců od okamžiku, kdy klient dosáhnul […]

Invalidní penze na určenou dobu

V případě, že se stanete plně invalidním, můžete si úspory z penzijního spoření nechat vyplatit v podobě pravidelné renty (obdobně jako u starobní penze).  Kdy můžete požádat o invalidní penzi? Podmínkou pro vyplacení je: Přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň Délka spoření minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků) Výplata úspor z penzijního spoření […]

Předdůchod

Předdůchod je pravidelná penze vyplácená měsíčně z naspořených finančních prostředků na vašem penzijním spoření, a to  už 5 let před dosažením důchodového věku. Hodí se v situaci, kdy přijdete o práci nebo se sami rozhodnete přestat pracovat. Kdy můžete požádat o předdůchod? Podmínkou je: doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků) u […]

Postupně (penze)

Penzijní spoření si můžete nechat vyplácet formou pravidelné  starobní penze. Zvolíte si dobu (min. 3 roky) nebo částku (min. 500 Kč), kterou si chcete nechat pravidelně vyplácet. Nevyplacené peníze se vám zatím budou nadále zhodnocovat. Kdy můžete požádat o starobní penzi? Podmínkou pro výplatu úspor z penzijního spoření formou starobní penze je: věk minimálně 60 […]

Celou částku najednou (jednorázové vyrovnání)

Kdy můžete požádat o jednorázové vyrovnání? Podmínkou pro výplatu celé částky z doplňkového penzijního spoření najednou je: věk minimálně 60 let doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných do 31. 12. 2023  aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných od 1. 1. 2024 Při výběru […]

Předčasně (Odbytné)

Kdy můžete požádat o odbytné? Pokud úspory z penzijního spoření nezbytně potřebujete, můžete smlouvu již po 2 letech (tj. po zaplacených 24 měsíčních příspěvcích) vypovědět a vybrat si peníze.  Získáte je včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu.  Při výběru touto formou zaplatíte: 15% daň z výnosu 15% daň z příspěvku zaměstnavatele […]

Archivy po měsíci:

Archivy podle typu: