Zrušení programů OPTIMUM a OPTIMAX

Chci státní příspěvky i daňové úlevy v plné výši

a) Příspěvky si hradím sám/sama bankovním převodem

 • Požádejte si o nastavení Programu daňové optimalizace.
 • Nastavte si trvalý příkaz ve své bance ideálně ve výši 1 000 Kč měsíčně.
 • Kdykoliv v průběhu roku uhraďte ve prospěch smlouvy mimořádný vklad (nejpozději však, aby byl připsán na účet penzijní společnosti do konce kalendářního roku), který vám umožní maximalizovat daňové úlevy.

b) Příspěvky si hradím sám/sama formou SIPO

 • Požádejte si o nastavení Programu daňové optimalizace.
 • Po realizaci vašeho požadavku penzijní společnost automaticky zajistí strhávaní částky formou SIPO v potřebné výši.
 • Kdykoliv v průběhu roku uhraďte ve prospěch smlouvy mimořádný vklad (nejpozději však, aby byl připsán na účet penzijní společnosti do konce kalendářního roku), který vám umožní maximalizovat daňové úlevy.

c) Příspěvky si hradím sám/sama formou poštovních poukázek

 • Požádejte si o nastavení Programu daňové optimalizace.
 • Penzijní společnost vám automaticky zašle složenky v potřebné výši.
 • Kdykoliv v průběhu roku uhraďte ve prospěch smlouvy mimořádný vklad (nejpozději však, aby byl připsán na účet penzijní společnosti do konce kalendářního roku), který vám umožní maximalizovat daňové úlevy.

d) Příspěvky mi strhává zaměstnavatel jako fixní částku

 • Požádejte si o nastavení Programu daňové optimalizace.
 • Požádejte svého zaměstnavatele o strhávání částky ve výši 1 000 Kč měsíčně.
 • Kdykoliv v průběhu roku uhraďte ve prospěch smlouvy mimořádný vklad (nejpozději však, aby byl připsán na účet penzijní společnosti do konce kalendářního roku), který vám umožní maximalizovat daňové úlevy.

e) Příspěvky mi strhává zaměstnavatel jako procento ze mzdy

 • Požádejte si o nastavení Programu daňové optimalizace.
 • Pokud vám zaměstnavatel zasílá částku vyšší než 3 000 Kč, není třeba nic dělat.
 • Pokud vám zaměstnavatel strhává částku nižší, zašlete si na svůj účet dostatečné prostředky, aby součet částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši 1 000 Kč, dosáhl v součtu 24 000 Kč.

f) Na začátku jste provedl/a předplatné pokrývající celé předpokládané období smlouvy

Požádejte si o nastavení Programu daňové optimalizace a v Penzijním portálu můžete průběžně sledovat měsíční čerpání svého předplatného.

Chci státní příspěvky v maximální výše, nechci uplatňovat daňové úlevy

a) Příspěvky si hradím sám/sama bankovním převodem

 • Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč.
 • Nastavte si trvalý příkaz ve své bance na stejnou výši.

b) Příspěvky si hradím sám/sama formou SIPO

 • Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč.
 • Po realizaci vašeho požadavku penzijní společnost automaticky zajistí strhávaní částky formou SIPO v požadované výši.

c) Příspěvky si hradím sám/sama formou poštovních poukázek

Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč a penzijní společnost vám automaticky zašle složenky ve vámi požadované výši.

d) Příspěvky mi strhává zaměstnavatel jako fixní částku

 • Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč.
 • Požádejte svého zaměstnavatele o strhávání částky ve stejné výši.

e) Příspěvky mi strhává zaměstnavatel jako procento ze mzdy

 • Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč.
 • Pokud vám zaměstnavatel zasílá částku vyšší, není třeba nic dělat.
 • Pokud vám zaměstnavatel strhává částku nižší, zašlete si na svůj účet dostatečné prostředky ve výši rozdílu mezi zasílanou částkou a nastaveným měsíčním příspěvkem..

f) Na začátku jsem provedl/a předplatné pokrývající celé předpokládané období smlouvy

Požádejte si o změnu měsíčního příspěvku na částku 1 000 Kč a v Penzijním portálu můžete průběžně sledovat měsíční čerpání svého předplatného.

Co bude následovat?

V souvislosti se zrušením programů OPTIMUM a OPTIMAX vám od 1. 11. 2017 upravíme parametry vašeho penzijka co nejpodobněji vašemu původnímu nastavení, ovšem v souladu s platnou legislativou a možností využívat maximální výhody. O konkrétních změnách jsme klienty, kterých se týkají, informovali dopisem.

Detailní přehled možných změn (soubor ke stažení ve formátu pdf, 222 kB)

Důvody zrušení programu OPTIMAX

Nelze uplatnit maximální daňovou úlevu, neboť program umožňoval odečíst ze základu daně maximální částku 12 000 Kč za zdaňovací období (nyní lze odečíst až 24 000 Kč).

Nově nabízený Program daňové optimalizace umožňuje čerpat maximální měsíční státní příspěvek 230 Kč díky automatickému nastavení měsíčního příspěvku na 1 000Kč v období leden až listopad. Zároveň umožňuje uplatnit daňové úlevy v plném rozsahu, tj. odečíst od základu daně až 24 000 Kč za zdaňovací období.

Více informací o Programu daňové optimalizace

Důvody zrušení programu OPTIMUM
 • Nelze čerpat maximální státní příspěvek v období leden až listopad, neboť měsíční příspěvek byl v tomto období automaticky nastaven na 500 Kč (nyní je maximální státní příspěvek čerpán při měsíčním příspěvku 1 000 Kč).
 • Nelze uplatnit maximální daňovou úlevu, neboť program umožňoval odečíst ze základu daně maximální částku 12 000 Kč za zdaňovací období (nyní lze odečíst až 24 000 Kč).

Nově nabízený Program daňové optimalizace umožňuje čerpat maximální měsíční státní příspěvek 230 Kč díky automatickému nastavení měsíčního příspěvku na 1 000Kč v období leden až listopad. Zároveň umožňuje uplatnit daňové úlevy v plném rozsahu, tj. odečíst od základu daně až 24 000 Kč za zdaňovací období.

Více informací o Programu daňové optimalizace

Proč rušíme programy OPTIMUM a OPTIMAX?

Programy OPTIMUM a OPTIMAX již nejsou v souladu s platnými právními předpisy a z tohoto důvodu je naše společnost už nemůže poskytovat. Došlo totiž k novele zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2017, a s přihlédnutím k úpravě § 15 odst. 5a) a 5c), který má přímý dopad na využívání daňových úlev plynoucích ze smlouvy o penzijním připojištění nebo o doplňkovém penzijním spoření.

Nenašli jste, co jste hledali?