Změny v obchodních podmínkách

Platné od 1. ledna 2020

Hlavní změny v obchodních podmínkách

Vážení klienti,
rádi bychom vás informovali, že od 1. 1. 2020 budou platit nové obchodní podmínky. Hlavní změny, které jsme pro vás připravili a o kterých byste měli určitě vědět:

  1. Otvíráme nový fond
  2. Upravujeme Strategii životního cyklu
  3. Upravujeme Program daňové optimalizace

Pevně věříme, že všechny změny jsou ve váš prospěch a budete s námi i nadále pokračovat ve spoření. V případě, že nové obchodní podmínky neodmítnete do data jejich účinnosti, tj. do 1. 1. 2020, budeme je považovat za vámi přijaté. V opačném případě postupujte podle příslušného ustanovení platných obchodních podmínek.

Kompletní znění nových obchodních podmínek platných od 1. 1. 2020 naleznete brzy zde.

Nový fond – ČSOB pro penzi účastnický fond

Od 1. 1. 2020 rozšiřujeme nabídku účastnických fondů o ČSOB pro penzi účastnický fond.

Hlavní výhody nového fondu

 1. ČSOB pro penzi účastnický fond je stejně jako ČSOB povinný konzervativní účastnický fond fondem konzervativního typu. Vzhledem ke složení svého portfolia však nabízí možnost zajímavějšího zhodnocení.
 2. Akciová složka ČSOB pro penzi účastnického fondu, která může činit až 30 % portfolia, investuje do světoznámých společností. Řadu z nich můžete znát ze svého každodenního života, například americká farmaceutická společnost Gilead Sciences, která přivedla na trh přípravek proti chřipce Tamiflu, vozy Ford Motor nebo společnost AT&T, která je hlavním akcionářem mediální skupiny CME a tím i české TV NOVA.
 3. Neakciová složka, tj. dluhové cenné papíry, bankovní účty a depozita, zajišťuje dostatečné rozložení rizik, díky kterým je ČSOB pro penzi účastnický fond vhodný i pro investory v předdůchodovém věku.

Statut fondu ČSOB pro penzi účastnický fond (PDF, velikost XY kB)

Úprava Strategie životního cyklu

Od 1. 1. 2020 bude v rámci Strategie životního cyklu ČSOB účastnický povinný konzervativní fond nahrazen zcela novým fondem – ČSOB pro penzi účastnickým fondem. Zároveň k tomuto datu dochází k úpravě rozložení prostředků Strategie životního cyklu v jednotlivých účastnických fondech.

Hlavní výhody úpravy Strategie životního cyklu

 1. Závěrečná fáze spoření je jednou z nejdůležitějších. Díky zapojení ČSOB pro penzi účastnického fondu do Strategie životního cyklu vytěžíte z tohoto období maximum bez vysokého rizika.
 2. Úprava rozložení prostředků Strategie životní cyklu v jednotlivých účastnických fondech spočívá v tom, že počátek investování do vyváženého typu fondu započne již v 43 letech (původně v 46 letech). Frekvence přeinvestování do konzervativnějších typů fondu bude probíhat od věku 43 let na roční bázi (původní frekvence 5 – 6 let). V neposlední řadě dochází k umístění 100 % prostředků účastníka do konzervativního typu fondu – nově do ČSOB pro penzi účastnického fondu již v 60 letech (původně do ČSOB povinného konzervativního účastnického fondu až v 65 letech). Všechny tyto změny vedou k celkovému úpravě Strategie životního cyklu, které odpovídá lépe chování našich klientů, a zároveň se tak Strategie životního cyklu stává odolnější vůči možným výkyvům na trhu.
 3. V souhlasu se Strategií životního cyklu budeme automaticky převádět vaše prostředky měsíčně, nikoliv kvartálně jak tomu bylo v minulosti.

Původní rozložení prostředků mezi fondy

Věk 0 – 45 let 46 – 49 let 50 – 54 let 55 – 59 let 60 – 64 let 65+ let
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond 0 % 0 % 0 % 30 % 70 % 100 %
ČSOB vyvážený účastnický fond 0 % 40 % 80 % 70 % 30 % 0 %
ČSOB dynamický účastnický fond 100 % 60 % 20 % 0 % 0 % 0 %

Nové rozložení prostředků mezi fondy

Tabulka nového rozložení prostředků mezi fondy

Více informací o tom, co je Strategii životního cyklu

Úprava Programu daňové optimalizace

Program daňové optimalizace dosud automaticky nastavil měsíční příspěvek účastníka na 1 000 Kč. Nově si bude moci klient nastavit měsíční příspěvek účastníka v libovolné výši (minimálně 100 Kč).

Původní fungování Programu daňové optimalizace

Pokud si klient v průběhu roku platil 1 500 Kč, byl automaticky nastaven měsíční příspěvek účastníka na 1 000 Kč, zaúčtovaný měsíční příspěvek od ledna do listopadu byl 1 000 Kč a 500 Kč bylo uloženo v předplatném, které bylo zaúčtováno v prosinci pro maximální daňový odpočet.

Nové fungování Programu daňové optimalizace

Pokud si klient v průběhu roku plánuje platit 1 500 Kč, může si nastavit měsíční příspěvek účastníka na 1 500 Kč, zaúčtovaný měsíční příspěvek od ledna do listopadu bude 1 500 Kč s tím, že 1 000 Kč zajistí maximální státní příspěvek a 500 Kč bude využito pro daňový odpočet.

Více informací o Programu daňové optimalizace

Nenašli jste, co jste hledali?