Roční výpisy

Transformovaný fond Stabilita
Smlouvy uzavřené do 30. listopadu 2012

Účastnické fondy
Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2013

Časté dotazy

Kdy obdržím roční výpis za rok 2023?

Roční výpisy z doplňkového penzijního spoření za rok 2023 budou rozesílány v termínu od 15. 1. do 26. 1. 2024. 

Rozesílání výpisů z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita) bude probíhat na přelomu dubna a května 2024. 

Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zašleme roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Zašleme vám upozornění na e-mail, jakmile bude výpis v Portálu k dispozici. 

Pokud využíváte internetové bankovnictví ČSOB nebo ČSOB Smart, obdržíte roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Jakmile ho budete mít v Portálu nahraný, zašleme vám upozornění SMS zprávou. 

Nejste-li zaregistrováni v Penzijním portále, ale máte sjednáno elektronické zasílání ročního výpisu, obdržíte výpis na svou e-mailovou adresu. Dokument bude chráněn přístupovým heslem, kterým jsou čísla za lomítkem v rodném čísle účastníka. V případě smluv pro děti se tedy jedná o poslední 4 číslice rodného čísla dítěte. U cizinců pak o poslední 4 číslice čísla pojištěnce. 

Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, obdržíte roční výpis v papírové formě na svou kontaktní adresu. Výpis vám zároveň vám nahrajeme do Penzijního portálu. 

Neobdržel/a jsme roční výpis, co mám dělat?

Výpisy z doplňkového penzijního spoření za rok 2023 budou odeslány v termínu od 15. 1. do 26. 1. 2024. 

Výpis z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita) za rok 2023 budeme rozesílat na přelomu dubna a května 2024

Pokud jste roční výpis neobdržel/a, kontaktujte nás prosím jedním z níže uvedených způsobů:

 • Na informační lince 495 800 600
 • Emailem na adrese csobps@csob.cz
 • Písemně na adrese:
           ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
           Radlická 333/150,
           150 57 Praha 5
V ročním výpise nevidím státní příspěvky (STP) za říjen, listopad a prosinec 2023

O příspěvky za čtvrté čtvrtletí roku 2023 jsme v lednu 2024 požádali ministerstvo financí.

Ministerstvo si ověří váš nárok na státní příspěvek a do konce února 2024 zašle přiznaný státní příspěvek, který obratem připíšeme na váš účet. Státní příspěvky za říjen, listopad a prosinec 2023 uvidíte tedy až na výpise za rok 2024. Výše uvedený postup je dán zákonem.

Posílám si měsíčně jinou částku, než je uvedeno ve výpise jako sjednaný příspěvek účastníka. Vadí to?

S ohledem na státní příspěvky je třeba, abyste nám vždy oznámili změnu ve výši měsíčního příspěvku. Změnu měsíčního příspěvku můžete jednoduše provést pomocí Penzijního portálu, stačí se jen přihlásit a zvolit možnost Můj požadavek. Případně se můžete obrátit na naši informační linka 495 800 600.

V ročním výpise nevidím platby příspěvků zaměstnavatele (ZAM)

Nejprve si prosím u své mzdové účetní zkontrolujte, jestli je příspěvek zaměstnavatelem skutečně posílán.

Pokud ano, nechte si ověřit platební údaje, pod kterými je platba příspěvků zaměstnavatele vaší účtárnou odesílána. Návod, jak platit příspěvky zaměstnavatele naleznete v pokynech pro zaměstnavatele

Pokud jsou platební údaje správné, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Pokud byly příspěvky zaměstnavatele hrazeny s jinými platebními údaji, kontaktujte nás prosím písemně na výše uvedené adrese, emailem na adrese csobps@csob.cz nebo na informační lince 495 800 600. Nezapomeňte připojit informaci, z jakého účtu byly příspěvky placeny a pod jakými identifikačními symboly. 

V ročním výpise nevidím platby svých příspěvků (UCA)

Nejprve si prosím zkontrolujte, že jste platby za své příspěvky odesílal/a s následujícími platebními údaji:

Doplňkové penzijní spoření

 • Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700
 • Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
 • Specifický symbol: Vaše rodné číslo

Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita)

 • Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
 • Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
 • Specifický symbol: Vaše rodné číslo

Pokud jsou platební údaje správné, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Pokud jste své příspěvky hradil/a s jinými platebními údaji, kontaktujte nás prosím písemně na výše uvedené adrese, emailem na adrese csobps@csob.cz nebo na informační lince 495 800 600. Nezapomeňte připojit informaci, z jakého účtu jste příspěvky hradil/a a pod jakými identifikačními symboly. 

Jak často se aktualizuje hodnota penzijní jednotky?

Hodnota penzijní jednotky se stanovuje jednou týdně a do 2 pracovních dnů je zveřejněna na našich webových stránkách

Kdy a jakým kurzem se mi připsané prostředky přepočtou na penzijní jednotky?

Penzijní společnost připíše na majetkový podúčet nakoupený počet penzijních jednotek ke dni připsání prostředků na účet příslušného účastnického fondu.

Použije kurz platný k tomuto datu (ke dni připsání na účet účastnického fondu), i když vlastní nákup/prodej probíhá později. Popis je uveden ve statutu příslušného fondu.

Jak se stanovuje výše penzijní jednotky?

Penzijní společnost stanovuje aktuální hodnotu penzijní jednotky jako podíl vlastního kapitálu fondu a počtu penzijních jednotek evidovaných na osobních účtech ke dni stanovení penzijní jednotky. Její výše se stanovuje jednou týdně a vyjadřuje se v českých korunách.

Co je to penzijní jednotka?

Penzijní jednotka představuje podíl na majetku v účastnickém fondu.

Průvodce výpisem
z doplňkové penzijní spoření

Výpisy z doplňkového penzijního spoření za rok 2023 začneme postupně rozesílat v termínu od 15. 1. do 26. 1. 2024. 

Penzijní společnost vede každému účastníku doplňkového penzijního spoření osobní penzijní účet, na kterém eviduje prostředky účastníka, zaměstnavatele a státu a penzijní jednotky ve zvolených účastnických fondech.

Odeslání ročního výpisu je zdarma.

Výpisy odesíláme do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku, tedy do konce ledna.  

Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zašleme roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Zašleme vám upozornění na e-mail, jakmile bude výpis v Portálu k dispozici. 

Pokud do Penzijního portálu zatím zaregistrováni nejste, ale využíváte internetové bankovnictví ČSOB, obdržíte roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Jakmile ho budete mít v Portálu nahraný, zašleme vám do internetového bankovnictví upozornění.

Nejste-li zaregistrováni v Penzijním portále, ale máte sjednáno elektronické zasílání ročního výpisu, obdržíte výpis na svou e-mailovou adresu. Výpis za rok 2023 bude chráněn přístupovým heslem, kterým jsou čísla za lomítkem ve vašem rodném čísle.

Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, obdržíte roční výpis v papírové formě na svou kontaktní adresu.

Výpis osobního penzijního účtu doplňkového penzijního spoření je sestavován v souladu s § 125 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření a obsahuje údaje požadované tímto zákonem.

Následující popis by měl přispět ke snadnějšímu porozumění jednotlivým údajům uvedeným ve výpisu. Výpis se skládá z několika částí, které tvoří samostatný celek.

Jaké je heslo, které potřebuji k otevření výpisu a daňového potvrzení?

Pro otevření zašifrovaného souboru s ročním výpisem nebo daňovým potvrzením za rok 2023 použijte čísla za lomítkem v rodném čísle účastníka,  jehož je smlouva.

V případě smlouvy nezletilého zadává zákonný zástupce číslice za lomítkem rodného čísla dítěte. Cizinci pak poslední číslice v čísle pojištěnce.

 

Adresní a identifikační část

1a Adresní část
Adresní část Vaše kontaktní adresa
Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zasíláme roční výpis elektronicky do Penzijního portálu.
Pokud do Penzijního portálu zatím zaregistrováni nejste, ale využíváte internetové bankovnictví ČSOB nebo Poštovní spořitelny, obdržíte roční výpis elektronicky do Penzijního portálu.
Nejste-li zaregistrováni v Penzijním portále, ale máte sjednáno elektronické zasílání ročního výpisu, obdržíte výpis na svou e-mailovou adresu.
Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, obdržíte roční výpis v papírové formě na svou kontaktní adresu.
1b Identifikační část
Období Období, za které se výpis generuje
Číslo smlouvy 10místné číslo smlouvy
Rodné číslo Rodné číslo nebo číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokud nebylo rodné číslo přiděleno
Účastník spoření Jméno a příjmení účastníka doplňkového penzijního spoření
Datum vzniku smlouvy Datum uvedené na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření
Příspěvek zaměstnavatele  Název přispívajícího zaměstnavatele
Strategie spoření Způsob rozložení prostředků do jednotlivých účastnických fondů k 31. 12. 2023 (vyjádřeno v %) 
Sjednaný příspěvek účastníka Výše příspěvku sjednaná účastníkem – stav k 31. 12. 2023
Program daňové optimalizace Vyjadřuje, zda účastník sjednal program pro optimalizaci státních příspěvků a možnost uplatnění nároku na snížení základu daně z příjmu
Více o Programu daňové optimalizace
Počáteční hodnota účtu Stav osobního účtu k počátečnímu dni období
Spořicí doba Doba placení příspěvků ve prospěch účastníka v měsících
V případě převedení prostředků z transformovaného fondu je započtena pojištěná doba z penzijního připojištění, v případě převedení prostředků z účastnických fondů jiné penzijní společnosti je započtena i spořicí doba z doplňkového penzijního spoření u této společnosti
Peněžní podúčet

2. Peněžní podúčet (v Kč)
Vložené prostředky
příspěvky účastníka suma příspěvků placených účastníkem, které byly použity na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku
předplatné účastníka suma příspěvků placených účastníkem dosud nepoužitých na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku;
součet příspěvků účastníka a předplatného tvoří veškeré platby uhrazené účastníkem
příspěvky zaměstnavatele suma příspěvků placených zaměstnavatelem ve prospěch účastníka evidovaných na osobním účtu účastníka
státní příspěvky suma státních příspěvků připsaná ve prospěch doplňkového penzijního spoření účastníka u PS (bez převodů) k datu uvedenému v nadpisu sloupce;
státní příspěvky za 4. čtvrtletí 2023 budou ministerstvem financí poukázány koncem února 2024
převod z jiné penzijní společnosti celková hodnota prostředků převedených z doplňkového penzijního spoření u jiné penzijní společnosti
převod z transformovaného fondu celková výše prostředků převedených z Transformovaného fondu Stabilita (převod možný jen v rámci jedné PS)
bonusy/náhrady suma finančních prostředků nahrazených penzijní společností
Vyplacené prostředky
výplata dávek na výplatách vyplaceno
převod k jiné penzijní společnosti převedeno do jiné penzijní společnosti
Souhrnné hodnoty položek peněžního podúčtu Celkový součet všech prostředků připsaných na osobní účet účastníka k prvnímu dni období (počáteční stav), k poslednímu dni období (konečný stav) a změna jednotlivých položek za dané období
Hodnota prostředků určených k výplatě či převodu k jiné PS dosud nevyplacené prostředky připravené k výplatě či převodu do jiné penzijní společnosti
Majetkový podúčet

3a Nezainvestované prostředky
Nezainvestované prostředky Prostředky, za které dosud nebyly nakoupeny penzijní jednotky
3b Majetkový podúčet (v jednotkách)
Počet jednotek Počet penzijních jednotek na počátku a konci období a změna za období
Hodnota jednotky v Kč Hodnota penzijní jednotky na počátku a konci období (uváděna na 4 desetinná místa)
Hodnota majetku ve fondu Hodnota majetku v účastnickém fondu připadající na účastníka – je rovna součinu počtu jednotek a hodnoty penzijní jednotky na začátku a konci období. Změna vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou majetku na konci a počátku období.
Zhodnocení prostředků

4. Zhodnocení prostředků
Zhodnocení prostředků od počátku spoření Podíl výnosů z doplňkového penzijního spoření a konečného stavu prostředků
Výnosy (Kč) od počátku spoření Rozdíl mezi hodnotou prostředků ke konci období a konečného stavu zaplacených příspěvků
Výnosy včetně výnosů z TRF (Kč) od počátku spoření V případě převodu prostředků z Transformovaného fondu Stabilita se jedná o celkovou sumu výnosů
Zhodnocení prostředků za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 Podíl výnosů z doplňkového penzijního spoření v daném roce a konečného stavu prostředků, kdy výnos je vypočten jako rozdíl mezi Konečnou hodnotou účtu a Počáteční hodnotou účtu poníženou o součet všech plateb či výplat na účtu v roce 2023
Úplata penzijní společnosti

5. Úplata penzijní společnosti a roční výkonnost fondů

Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v účastnických fondech, která je tvořena:

 • Úplatou za správu majetku v účastnických fondech
 • Úplatou za zhodnocení majetku v účastnických fondech

Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám.

Úplata za správu majetku (%) Výše úplaty za obhospodařování majetku jednotlivých účastnických fondů uváděná v procentech z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v účastnickém fondu
Úplata za správu majetku nesmí překročit hodnoty stanovené ve statutech jednotlivých účastnických fondů, maxima jsou pak stanovena zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření)
Úplata za správu majetku (Kč) Každý účastník se na celkové úplatě za správu majetku podílí úměrně podle průměrného počtu penzijních jednotek za rok k celkovému průměrnému počtu penzijních jednotek ve fondu.
Úplata za zhodnocení majetku (%) Výše úplaty za zhodnocení majetku uváděná v procentech z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky za rok 2020 a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v předchozích letech vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek
Úplata za zhodnocení majetku nesmí překročit hodnoty stanovené ve statutech jednotlivých účastnických fondů , maxima jsou pak stanovena zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
Penzijní společnosti úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky účastnického fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu.
Úplata za zhodnocení majetku (Kč) Každý účastník se na celkové úplatě za zhodnocení majetku podílí úměrně podle průměrného počtu penzijních jednotek za rok k celkovému průměrnému počtu penzijních jednotek ve fondu. 
Výkonnost fondů Roční čistá výkonnost fondů uváděna jako podíl rozdílu mezi hodnotou penzijní jednotky na konci a začátku sledovaného období a hodnoty penzijní jednotky na začátku období (pro všechny účastníky stejný údaj)
Pohyb prostředků na osobním účtu

6. Pohyby prostředků
6a) Peněžní podúčet
Datum připsání Datum připsání platby na účet depozitáře / datum odepsání platby z účtu depozitáře
Částka v Kč  Částka platby v Kč připsaná na účet depozitáře 
Typ platby Přehled zkratek pohybů účtu viz samostatná tabulka níže
6b) Majetkový podúčet
Datum nákupu/prodeje Datum nákupu / prodeje penzijních jednotek do portfolia účastníka
Počet jednotek Počet jednotek nakoupených za připsané prostředky
Kurz Hodnota penzijní jednotky k datu nákupu/prodeje

Typ platby

Zkratka Popis pohybu Typ platby
UCA Příspěvek účastníka Přijatá
ZAM Příspěvek zaměstnavatele Přijatá
STP Státní příspěvek Přijatá
CLEAN Promlčení Vyplacená
DAN Odvod srážkové daně Vyplacená
DAV Výplata dávky Vyplacená
DAVV Vrácená výplata dávky Vyplacená
DOT Dotace účtu Přijatá/Vyplacená
POP Poplatek Vyplacená
POPB Bankovní poplatek / poplatek za složenku Vyplacená
PRSTP Převod státních příspěvků Přijatá
PRSTPS Storno převodu státních příspěvků Přijatá
PRUCA Převod příspěvků účastníka Přijatá
PRUCAP Převod příspěvků účastníka - předplatné Přijatá
PRUCAS Storno převodu příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRZAM Převod příspěvků zaměstnavatele Přijatá
PRZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele - předplatné Přijatá
PRZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele Přijatá
STPN Náhrada státního příspěvku Přijatá
TFSTP Převod státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFSTPS Storno převodu státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCA Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCAP Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) - předplatné Přijatá
TFUCAS Storno převodu příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFZAM Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
TFZAM2K Převod příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAM2KS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele z  Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 - předplatné Přijatá
TFZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
UCAN Náhrada platby účastníka Přijatá
UCAS Storno příspěvku účastníka (odidentifikace platby) Přijatá
VSTP Vratka státních příspěvků Přijatá
VYP Výplata převodu / vratky Vyplacená
ZAMS Storno příspěvku zaměstnavatele (odidentifikace platby) Přijatá
ZAO Zaokrouhlení Vyplacená

Průvodce výpisem
z penzijního připojištění

Výpisy z penzijního připojištění za rok 2023 začneme postupně rozesílat na přelomu dubna a května 2024.

Odeslání ročního výpisu je zdarma.

Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zašleme roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Zašleme vám upozornění na e-mail, jakmile bude výpis v Portálu k dispozici.

Pokud do Penzijního portálu zatím zaregistrováni nejste, ale využíváte internetové bankovnictví ČSOB nebo ČSOB Smart, obdržíte roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Jakmile ho budete mít v Portálu nahraný, zašleme vám do upozornění SMS zprávou. 

Nejste-li zaregistrováni v Penzijním portále, ale máte sjednáno elektronické zasílání ročního výpisu, obdržíte výpis na svou e-mailovou adresu. Dokument bude chráněn přístupovým heslem, kterým jsou čísla za lomítkem v rodném čísle účastníka. V případě smluv pro děti se tedy jedná o poslední 4 číslice rodného čísla dítěte. U cizinců pak o poslední 4 číslice čísla pojištěnce. 

Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, obdržíte roční výpis v papírové formě na svou kontaktní adresu.

Následující popis by měl přispět ke snadnějšímu porozumění jednotlivým údajům uvedeným ve výpisu. Výpis se skládá z několika částí, které tvoří samostatný celek.

Adresní část a nastavení smlouvy

Adresní a identifikační část

1a Adresní část
Adresní část Výpis odesíláme na zasílací adresu, tj. na korespondenční adresu, je-li uvedena, jinak na adresu trvalého bydliště. Pokud jste se zaregistroval/a do Penzijního portálu, obdržíte svůj výpis elektronicky do Penzijnímu portálu. V případě, že je na smlouvě uveden opatrovník, je výpis adresován jemu.
1b Nastavení smlouvy
Platnost smlouvy u ČSOB PS od Datum, od kdy je smlouva účinná
Měsíční příspěvek účastníka Sjednaná výše vašeho příspěvku
Příspěvek zaměstnavatele Ano v případě, že je sjednán příspěvek zaměstnavatele Ne v opačném případě
Způsob placení Způsob úhrady vašeho příspěvku (bankovní převod, poštovní poukázka, SIPO)
Pojištěná doba Doba placení příspěvků ve prospěch účastníka v měsících V případě převedení prostředků z jiné penzijní společnosti je započtena i pojištěná doba z penzijního připojištění u této společnosti (1 zaplacený měsíc = 1 pojištěný měsíc). Pojištěná doba se započítává pouze v případě, že měsíční příspěvek dojde v daném měsíci.
Program daňové optimalizace Vyjadřuje, zda účastník sjednal program pro optimalizaci státních příspěvků a možnost uplatnění nároku na snížení základu daně z příjmu Více o Programu daňové optimalizace
Stav vašeho osobního účtu

Stav osobního účtu

2a Stav vašeho osobního účtu
Stav vašeho osobního účtu Součet všech přijatých plateb (starobní + výsluhová + předplatné + stabilizační fond + prémiový fond) po odečtení výplat z účtu celkem
2b Osobní účet
Měsíční příspěvky Suma příspěvků placených účastníkem, které byly použity na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Příspěvky zaměstnavatele Suma příspěvků placených zaměstnavatelem ve prospěch účastníka evidovaných na osobním účtu účastníka ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Státní příspěvky Suma státních příspěvků připsaná ve prospěch transformovaného fondu u penzijní společnosti (bez převodů) k datu vygenerování výpisu ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Výnosy z příspěvků a předplatného Suma podílů na výnosech hospodaření fondu připadající na příspěvky účastníka a zaměstnavatele od počátku spoření ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Výnosy ze státních příspěvků Suma podílů na výnosech hospodaření fondu připadající na státní příspěvky od počátku spoření ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Výplaty z účtu celkem Hodnota vyplacené části prostředků k 31.12.2022
Předplatné Suma příspěvků placených účastníkem dosud nepoužitých na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku. Součet příspěvků účastníka a předplatného tvoří veškeré platby uhrazené účastníkem.
Stabilizační fond Stabilizační fond byl vytvořen na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, a to z části zisku, která podle zákona náleží akcionářům penzijního fondu a jíž se akcionář vzdal ve prospěch účastníků penzijního připojištění. Nárok na prostředky evidované ve prospěch účastníka ve stabilizačním fondu vzniká okamžikem vzniku nároku na starobní penzi nebo výsluhovou penzi (nebo na jednorázové vyrovnání místo ní) v Transformovaného fondu Stabilita a po splnění pojištěné doby minimálně 60 měsíců. Pokud byly splněny podmínky pro vznik nároku v roce 2019 je obsah Stabilizačního fondu je připsán ve prospěch výnosů dané penze.
Prémiový fond Jeho obsah je připsán v okamžiku výplaty dávky

 

Přehled plateb a výplat

Přehled plateb a výplat

3. Přehled plateb a výplat
Přehled pohybů na účtu Součet položek: přehled plateb a výplat + přiznané státní příspěvky + zhodnocení prostředků za období + převod prostředků od jiné penzijní společnosti.
Přehled plateb a výplat Součet plateb a výplat za rok 2022
Datum připsání Datum připsání platby na účet depozitáře/datum odepsání z účtu depozitáře
Částka v Kč Připsaná platba v korunách
Typ platby Přehled zkratek pohybů účtu viz samostatná tabulka níže

Typ platby

Zkratka Popis pohybu Typ platby
UCA Příspěvek účastníka Přijatá
ZAM Příspěvek zaměstnavatele Přijatá
STP Státní příspěvek Přijatá
CLEAN Promlčení Vyplacená
DAN Odvod srážkové daně Vyplacená
DAV Výplata dávky Vyplacená
DAVV Vrácená výplata dávky Vyplacená
DOT Dotace účtu Přijatá/Vyplacená
POP Poplatek Vyplacená
POPB Bankovní poplatek / poplatek za složenku Vyplacená
PRSTP Převod státních příspěvků Přijatá
PRSTPS Storno převodu státních příspěvků Přijatá
PRUCA Převod příspěvků účastníka Přijatá
PRUCAP Převod příspěvků účastníka - předplatné Přijatá
PRUCAS Storno převodu příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRZAM Převod příspěvků zaměstnavatele Přijatá
PRZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele - předplatné Přijatá
PRZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele Přijatá
STPN Náhrada státního příspěvku Přijatá
TFSTP Převod státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFSTPS Storno převodu státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCA Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCAP Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) - předplatné Přijatá
TFUCAS Storno převodu příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFZAM Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
TFZAM2K Převod příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAM2KS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 - předplatné Přijatá
TFZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
UCAN Náhrada platby účastníka Přijatá
UCAS Storno příspěvku účastníka (odidentifikace platby) Přijatá
VSTP Vratka státních příspěvků Přijatá
VYP Výplata převodu / vratky Vyplacená
ZAMS Storno příspěvku zaměstnavatele (odidentifikace platby) Přijatá
ZAO Zaokrouhlení Vyplacená
Přiznané státní příspěvky

Zhodnocení prostředků

4. Přiznané státní příspěvky
Přiznané státní příspěvky Součet přiznaných státních příspěvků za rok 2022
Státní příspěvek  -  čtvrtletí Měsíc v daném období
Částka v Kč Částka státního příspěvku za měsíc v daném období
Zhodnocení prostředků v transformovaném fondu

Zhodnocení prostředků

4. Zhodnocení prostředků za rok 2022
Zhodnocení prostředků za období 1/2022 - 12/2022 Výše zhodnocení vyjádřená v procentech a v celkové částce
Výnosy z příspěvků a předplatného Připsané výnosy z příspěvků účastníka a předplatného
Výnosy ze státních příspěvků Připsané výnosy ze státních příspěvků
Převod prostředků od jiné společnosti

Převod prostředků od jiné společnosti

6. Převod prostředků od jiné penzijní společnosti
Převod prostředků od jiné penzijní společnosti Celková suma prostředků převedených v loňském roce z jiné penzijní společnosti
Převod od Název penzijní společnosti, ze které byly převedeny vaše prostředky (pokud došlo v daném období k převodu)
Měsíční příspěvky Celková výše vašich měsíčních příspěvků, která byla převedena od jiné penzijní společnosti
Státní příspěvky Celková výše připsaných státních příspěvků, která byla převedena od jiné penzijní společnosti
Výnosy Celková výše připsaných výnosů, která byla převedena od jiné penzijní společnosti
Předplatné Celková výše předplatného, která byla převedena od jiné penzijní společnosti