Příspěvky zaměstnavatele

Zaměstnavatel mi bude přispívat na penzijní spoření

Bude vám zaměstnavatel přispívat na penzijní spoření? Nezapomeňte si aktivovat příspěvek i ve své smlouvě.

  1. V Penzijním portále na www.penzijniportal.cz v sekci Moje údaje a smlouva – Příspěvek zaměstnavatele
  2. Případně se můžete obrátit na naši klientskou linka 495 800 600


Co bude následovat?

Po zpracování vaší žádosti vám zašleme potvrzení na vaši e-mailovou adresu (pokud máte sjednanou elektronickou komunikaci), případně na vaši korespondenční adresu. Potvrzení si můžete také stáhnout v Penzijním portále na www.penzijniportal.cz v sekci Moje údaje a smlouva / Opis smlouvy vytisknout potvrzení, pokud ho od vás zaměstnavatel bude vyžadovat.

Všechny platby připsané na vaši smlouvu můžete následně sledovat v Penzijním portále na ww.penzijniportal.cz.

V případě, že si příspěvek zaměstnavatele na své smlouvě nezaktivujete, může dojít ze strany ČSOB Penzijní společnosti k ověření platby před připsáním na smlouvu, příp. i k vrácení platby zpět na účet ze kterého byla zaslána.

Jak se posílají příspěvky za zaměstnance

Úhrada příspěvků zaměstnavatele do Transformovaného fondu (dříve ČSOB PF Stabilita, a. s.) a doplňkového penzijního spoření (DPS) musí probíhat odděleně, protože každý produkt má svůj vlastní účet pro příjem prostředků.

Podle zákona o penzijním připojištění i podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, musí být odlišeny příspěvky zaměstnavatele od příspěvků účastníků (zaměstnanců).

Pokyny pro individuální platbu z bankovních účtů v ČR

Pokud budete hradit za každého zaměstnance zvlášť.

Doplňkové penzijní spoření (DPS)
  Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele
Účet 210 699 0187/2700 210 699 0187/2700
Variabilní symbol Číslo smlouvy Číslo smlouvy
Specifický symbol Rodné číslo účastníka IČ zaměstnavatele
Konstantní symbol 3558 3552

 

Transformovaný fond (dříve ČSOB PF Stabilita)
  Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele
Účet 213 031 003 / 2700 213 031 003 / 2700
Variabilní symbol Číslo smlouvy Číslo smlouvy
Specifický symbol Rodné číslo účastníka IČ zaměstnavatele
Konstantní symbol 3558 3552

 

U plateb příspěvků zaměstnavatele je nutné dát pozor na použití správného konstantního symbolu 3552.

Pokud nemáte účet vedený v české bance, můžete si posílat příspěvky na penzijní spoření i z účtu vedeného u zahraniční banky.

Zahraniční banky obvykle neumožní zadat do platebního příkazu variabilní, specifický a konstantní symbol. Je tedy nutné, abyste tyto údaje zadali do textu pro příjemce, případně avíza k platbě. Bez toho nejsme schopní vaši platbu připsat na vaše penzijní spoření.

Pokyny pro individuální platbu ze zahraničních bankovních účtů

Pokud budete hradit za každého zaměstnance zvlášť.

Doplňkové penzijní spoření (DPS)
  Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele
IBAN CZ30 2700 0000 0021 0699 0187 CZ30 2700 0000 0021 0699 0187
BIC kód banky pro účely SWIFTu BACXCZPP BACXCZPP
Variabilní symbol Číslo smlouvy Číslo smlouvy
Konstantní symbol 3558 3552

popř. i do textu/avíza pro příjemce uvést  číslo smlouvy o penz. spoření, KS=3558 nebo 3552 dle typu příspěvku; IČO zaměstnavatele 

 

Transformovaný fond (dříve ČSOB PF Stabilita)
  Příspěvek účastníka Příspěvek zaměstnavatele
IBAN CZ43 2700 0000 0002 1303 1003 CZ43 2700 0000 0002 1303 1003
BIC kód banky pro účely SWIFTu BACXCZPP BACXCZPP
Variabilní symbol Číslo smlouvy Číslo smlouvy
Konstantní symbol 3558 3552

popř. i do textu/avíza pro příjemce uvést  číslo smlouvy o penz. spoření, KS=3558 nebo 3552 dle typu příspěvku; IČO zaměstnavatele 

Pokyny pro hromadnou platbu

Pokud má více vašich zaměstnanců smlouvu u naší společnosti a máte zájem hradit jednu částku měsíčně

Úhrada může být také zaslána najednou pro více zaměstnanců formou tzv. hromadné platby. Rozpis jednotlivých položek platby pak musí být uveden v souboru, který je nutno zaslat do ČSOB PS současně s platbou.

Jak postupovat při zasílání hromadných plateb naleznete v Pokynech pro platbu příspěvků zaměstnavatelem (pdf, 521 kB)

Potřebujete poradit?

V případě jakýchkoli dotazů k platbám příspěvků nás prosím kontaktujte na  platby-csobps@csob.cz.

Nenašli jste, co jste hledali?