Penzijko a daně

Kdy obdržím daňové potvrzení za rok 2023?

Daňové potvrzení za rok 2023 obdrží nejpozději do 15. ledna 2024 všichni klienti, kterým vznikl nárok na snížení základu daně aspoň o 100 Kč (měsíčně platili minimálně 1 009 Kč).

Pokud jste si v roce 2023 měsíčně přispívali na své penzijní spoření 1 000 Kč a méně, nevznikl vám nárok na snížení základu daně.

Klientům zaregistrovaným v Penzijním portále zašleme daňové potvrzení elektronicky do Penzijního portálu. Zašleme vám upozornění na e-mail, jakmile bude potvrzení v Portálu k dispozici. 

Pokud do Penzijního portálu zatím zaregistrováni nejste, ale využíváte internetové bankovnictví ČSOB, obdržíte daňové potvrzení elektronicky do Penzijního portálu. Jakmile ho budete mít v Portálu nahrané, zašleme vám do internetového bankovnictví upozornění.

Nejste zaregistrován v Penzijním portálu, ale máte sjednáno elektronické zasílání daňového potvrzení, obdržíte potvrzení na svou e-mailovou adresu. Daňové potvrzení za rok 2023 bude chráněno přístupovým heslem, kterým jsou čísla za lomítkem ve vašem rodném čísle.

Pokud nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek, obdržíte potvrzení v papírové formě na svou kontaktní adresu.

Neobdržel/a jsme daňové potvrzení, co mám dělat?

Daňové potvrzení za rok 2022 obdrží nejpozději do 15. ledna 2024 všichni klienti, kterým vznikl nárok na snížení základu daně aspoň o 100 Kč (měsíčně platili minimálně 1 009 Kč).

Pokud jste si v loňském roce měsíčně přispívali na své penzijní spoření 1 000 Kč a méně, nevznikl vám nárok na snížení základu daně.

Upozorňujeme, že od ledna 2017 se sice zvýšil limit odpočtu od základu daně za penzijko na 24 000 korun, ale změnil se i způsob výpočtu částky, kterou můžete od základu daně odečíst. Nově jako odpočet ze základu daně uplatníte pouze tu část vašich vlastních příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících převýšila částku 1 000 Kč.

Pokud jste daňové potvrzení neobdržel/a, kontaktujte nás prosím jedním z níže uvedených způsobů:

 • Na informační lince 495 800 600
 • Emailem na adrese csobps@csob.cz
 • Písemně na adrese:
           ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
           Radlická 333/150,
           150 57 Praha 5
Jaké je heslo, které potřebuji k otevření výpisu a daňového potvrzení?

Pro otevření zašifrovaného souboru s ročním výpisem nebo daňovým potvrzením za rok 2023 použijte čísla za lomítkem v rodném čísle účastníka,  jehož je smlouva.

V případě smlouvy nezletilého zadává zákonný zástupce číslice za lomítkem rodného čísla dítěte. Cizinci pak poslední číslice v čísle pojištěnce.

 

Daňové potvrzení je vystaveno na nižší částku, než jsem na penzijko zaplatil/a

Na daňovém potvrzení za rok 2023 je uvedena částka, o kterou si můžete snížit daňový základ.

Částka uvedena v čisté výši. Není již nutné tuto částku ponižovat o uhrazené prostředky, na které se daňová úleva nevztahuje.

Dostal/a jsem daňové potvrzení a s částkou nesouhlasím

Pokud nesouhlasíte s částkou na daňovém potvrzení, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Nejpozději do 1 měsíce obdržíte písemné vyjádření.

Než sepíšete reklamaci, zkontrolujte si prosím, jakou výši měsíčního příspěvku máte sjednanou ve své smlouvě a že jste platby za své příspěvky odesílal/a s následujícími platebními údaji:

 • Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700
 • Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
 • Specifický symbol: Vaše rodné číslo

Pokud jste své příspěvky hradil/a s jinými platebními údaji, kontaktujte nás prosím písemně na výše uvedené adrese, emailem na adrese csobps@csob.cz nebo na informační lince 495 800 600. Nezapomeňte připojit informaci, z jakého účtu jste příspěvky hradil/a a pod jakými identifikačními symboly.

Musím si o daňové potvrzení požádat nebo mi ho zašlete automaticky?

Pokud vám vznikl nárok na snížení základu daně aspoň o 100 Kč, zašleme vám potvrzení automaticky.

I v případě, že jste ukončil/a smlouvu u naší penzijní společnosti formou jednorázového vyrovnání či penze, založil/a si u nás smlouvu novou, a na obou smlouvách je evidována částka, kterou lze odečíst, obdržíte daňové potvrzení z obou smluv automaticky.

Jak dosáhnu maximálního odpočtu na daních?

Zdaňovací období 2024

Optimální měsíční příspěvek pro získání všech státních výhod je 5 700 Kč.

Od ledna 2024 můžete u penzijního spoření využít výhodnější podmínky v rámci daňových úlev. Od daňového základu
si nově můžete odečíst až 48 000 Kč a snížit tak výslednou daň až o 7 200 Kč ročně. Sleva bude nicméně společná
pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří
 dohromady – tedy nejen pro penzijní spoření,
ale i pro životní pojištění nebo dlouhodobý investiční produkt. Bude  na vás, zda si slevu uplatníte na jeden,
dva nebo všechny produkty dohromady. 

Jako odpočet ze základu daně uplatníte tu část vašich vlastních příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících
převýší částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek (za 1-6/2024 částka nad 1 000 Kč, za 7-12/2024 částka nad 1 700 Kč). 
Nejvýhodnější pro vás tedy bude, pokud si sjednáte a budete platit měsíčně 5 700 Kč.
Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem nelze do daňového odpočtu zahrnout.

Pokud vám nevyhovuje platit si měsíčně 5 700 Kč, můžete si sjednat Program daňové optimalizace, který vám umožní částku
potřebnou
pro dosažení maximální možné daňové úlevy v prosinci jednorázově doplatit.

Daňové potvrzení obvykle zasíláme na přelomu ledna a února. 

Chcete maximální slevu na daních?

 • Zvyšte si svůj vlastní měsíční příspěvek na 5 700 Kč nebo si sjednejte Program daňové optimalizace.
 • Můžete to jednoduše udělat on-line v Penzijním portále nebo nám zavolejte na infolinku 495 800 600. 
 • Jakmile od nás obdržíte potvrzení o změně smlouvy, můžete zaslat první navýšený měsíční příspěvek.

 

Zdaňovací období 2023

Optimální měsíční příspěvek pro získání všech státních výhod byl 3 000 Kč.

Od daňového základu si můžete odečíst až 24 000 Kč a snížit tak výslednou daň až o 3 600 Kč ročně.

Jako odpočet ze základu daně uplatníte tu část vašich vlastních příspěvků, která v jednotlivých kalendářních měsících
převýšila částku 1 000 Kč. Nejvýhodnější pro vás bylo, pokud si přispívali měsíčně 3 000 Kč.
Příspěvky zaplacené zaměstnavatelem nelze do daňového odpočtu zahrnout.

Vztahuje se daňová úleva i na příspěvky zaměstnavatele?

Ne, příspěvky zaplacené zaměstnavatelem jako příspěvek zaměstnavatele (na výpisu typ „ZAM“) nelze do vašeho daňového odpočtu zahrnout.

Jsou peníze vyplácené z penzijka daněny?

Z vašich vlastních příspěvků a státních příspěvků se daň nikdy neplatí. U některých typů výplat prostředků z penzijka se však
mohou danit příspěvky zaměstnavatele a/nebo výnosy, a to srážkovou daní ve výši 15 %.

U smluv uzavřených do 31. 12. 2023  za vás tuto daň automaticky odvede penzijní společnost. U smluv uzavřených od 1. 1. 2024
přechází povinnost odvést daň z příjmu na účastníky. Klientům, kterých se změna dotkne, částku ke zdanění včas oznámíme. 

Podrobný přehled sazeb srážkové daně naleznete v následujících tabulkách.

 

Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita) Příspěvky zaměstnavatele  Výnosy 
Doživotní penze 0 % 0 %
Starobní penze na dobu určenou Vyplácená 10 let a výše 0 % 0 %
Vyplácená méně než 10 let 0 % 15 %
Výsluhová penze na dobu určenou Vyplácená 10 let a výše 0 % 0 %
Vyplácená méně než 10 let 0 % 15 %
Pozůstalostní penze Vyplácená 10 let a výše 0 % 0 %
Vyplácená méně než 10 let 0 % 15 %
Invalidní penze na dobu určenou 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání 15 % 15 %
Odbytné 15 % 15 %

 

Doplňkové penzijní spoření  Příspěvky zaměstnavatele  Výnosy 
Starobní penze na dobu určenou Vyplácená 10 let a výše 0 % 0 %
Vyplácená méně než 10 let 0 % 15 %
Invalidní penze na dobu určenou 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání - smlouvy sjednané do 31. 12. 2023 15 % 15 %
Jednorázové vyrovnání - smlouvy sjednané od 1. 1. 2024 0 % 15 %
Odbytné 15 % 15 %
Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi 0 % 0 %
Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu 0 % 0 %

 

Změny v Programu daňové optimalizace od 1. 1. 2024

Pokud si v průběhu roku plánujete posílat např.2 000 Kč, nastavte si měsíční příspěvek účastníka právě na 2 000 Kč. Zaúčtovaný měsíční příspěvek od ledna do listopadu bude 2 000 Kč s tím, že 1 700 Kč vám zajistí maximální státní příspěvek a 300 Kč bude využito pro daňový odpočet.

Více informací o novém Programu daňové optimalizace

Jak funguje Program daňové optimalizace?

Podle nových podmínek vám nejvyšší slevu na dani zajistí pravidelný měsíční příspěvek 5 700 Kč. Služba Program daňové optimalizace vám umožní využít státních výhod v plném rozsahu i v případě, že vám nevyhovuje platit si měsíčně 5 700 Kč na penzijní spoření.

Můžete si měsíčně platit méně a částku potřebnou pro dosažení úspory na daních jednorázově zaplatit v prosinci. Nebo si můžete měsíční příspěvky předplatit. Z předplatného vám od ledna do listopadu zaúčtujeme měsíční příspěvky ve výši, kterou jste si sjednali. V prosinci pak měsíční příspěvek v takové výši, která vám umožní maximální snížení základu daně.

Do 30. 6. 2024 se do slevy na dani započítávají měsíční příspěvky převyšující 1 000 Kč. Od 1. 7. 2024 se budou započítávat pouze částky převyšující 1 700 Kč.

Program daňové optimalizace si můžete jednoduše aktivovat on-line v Penzijním portále nebo nám zavolejte na infolinku 495 800 600.

Program daňové optimalizace si můžete sjednat k oběma variantám penzijkapenzijnímu připojištění v transformovaném fondu Stabilita i k doplňkovému penzijnímu spoření.

Kolik si máte platit?

Kolik byste si měli měsíčně platit, pokud máte Program daňové optimalizace a chcete maximalizovat daňovou úsporu?

V následující tabulce naleznete několik nejběžnějších příkladů pro rok 2024. 

Pokud si v lednu až listopadu budete platit V prosinci zaplaťte
500 Kč měsíčně 49 700 Kč
(500 Kč pravidelná platba +  1 200 Kč doplatek pro maximální čerpání státních příspěvků za prosinec + 48 000 Kč jednorázový vklad)
1 000 Kč měsíčně 49 700 Kč
(1 000 Kč pravidelná platba + 700 Kč doplatek pro maximální čerpání státních příspěvků za prosinec + 48 000 Kč jednorázový vklad)
1 500 Kč měsíčně 49 700
(1 500 Kč pravidelná platba + 200 Kč doplatek pro maximální čerpání státních příspěvků za prosinec + 48 000 Kč jednorázový vklad)
2 000 Kč měsíčně 42 200 Kč
(2 000 Kč pravidelná platba + 18 000 Kč jednorázový vklad)
2 500 Kč měsíčně 36 700 Kč
(2 500 Kč pravidelná platba + 34 200 Kč jednorázový vklad)
3 000 Kč měsíčně 31 200 Kč
(3 000 Kč pravidelná platba + 28 200 Kč jednorázový vklad)
4 000 Kč měsíčně 20 200 Kč
(4 000 Kč pravidelná platba + 16 200 Kč jednorázový vklad)
abyste dosáhli maximální daňové úspory.

Pokud se v roce 2024 rozhodnete pro platbu formou předplatného, pak je jeho optimální výše na celý rok 64 200 Kč.

V následující tabulce naleznete několik nejběžnějších příkladů předplatného na rok 2024, pokud máte sjednán měsíční příspěvek, ke kterému vám náleží nejvyšší státní příspěvek.
(Do 30. 6. 2024 je to 1 000 Kč, od 1. 7. 2024 1 700 Kč.)

Částka předplatného Zaúčtovaný měsíční příspěvek

Na dani ušetříte
Za leden
až červen
Za červenec
až listopad
Za prosinec
16 200 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 1 700 Kč 0 Kč
20 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 3 800 Kč 570 Kč
25 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 8 800 Kč 1 320 Kč
30 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 13 800 Kč 2 070 Kč
40 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 23 800 Kč 3 570 Kč
50 000 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 33 800 Kč 5 070 Kč
64 200 Kč 1 000 Kč 1 700 Kč 1 700 Kč 7 200 Kč

Nenašli jste, co jste hledali?