Jak vybrat peníze

Penzijní připojištění

Smlouvy uzavřené do 30. listopadu 2012

Předčasně - Odbytné
 • Pokud peníze z penzijního připojištění nezbytně potřebujete, můžete je vybrat již po 1 roce (tj. po zaplacených 12 měsíčních příspěvcích).
 • Peníze získáte včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu.
 • Při výběru touto formou zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.
 • Pokud jste využívali také daňové odpočty, bude třeba je zpětně zdanit.
Celou částku najednou - Jednorázové vyrovnání

Pokud vám vznikl nárok na některou penzi z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita), můžete požádat o vyplacení svých úspor najednou. Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Zaplatíte ale 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele.

 

 

Starobní penze
 • Podmínkou pro výplatu je obvykle věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích).
  Přesný věk a pojištěnou dobu naleznete ve svém penzijním plánu.
 • Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení).
 • Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele.  
 • Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos.

Od roku 2000 umožňovaly penzijní plány penzijního připojištění v souladu se zákonem pouze čerpání doživotních penzí.

Po 15 letech - Výsluhová penze
 • Výsluhovou penzi musíte mít sjednánu ve své smlouvě o penzijním připojištění.
 • Nárok na ni vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění (tj. po 180 zaplacených měsíčních příspěvcích).
 • Vybrat si můžete až polovinu naspořených peněz, a to buď jednorázově nebo formou pravidelné penze.

 

Jak jsou daněny úspory vyplácené z penzijního připojištění?

Invalidní penze

Invalidní penze z penzijního připojištění je vyplácena po přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity podle konkrétních podmínek vašeho penzijního plánu. Úspory získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Můžete si je nechat vyplatit jednorázově nebo formou pravidelné penze.

Pozůstalostní penze

Nárok na pozůstalostní penzi z penzijního připojištění vzniká:

 • Oprávněným osobám, které klient ve smlouvě určil v případě, že zemře.
 • Klient platil příspěvky minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků) nebo po dobu stanovenou penzijním plánem.
 • Doba výplaty penze se řídí konkrétními podmínkami klientova penzijního plánu.

Doplňkové penzijní spoření

Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2013

Celou částku najednou (jednorázové vyrovnání)
 • Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích)
 • Při výběru peněz zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele
Postupně (penze)
 • Formou starobní penze na dobu určenou
 • Zvolíte si dobu (min. 3 roky) nebo částku (min. 500 Kč), kterou si chcete nechat pravidelně vyplácet
 • Nevyplacené peníze se vám budou nadále zhodnocovat
 • Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích)
 • Nedaní se příspěvek zaměstnavatele - na rozdíl od jednorázového vyrovnání
 • Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos
Předčasně (Odbytné)
 • Pokud úspory z penzijního spoření nezbytně potřebujete, můžete je vybrat již po 2 letech (tj. po zaplacených 24 měsíčních příspěvcích)
 • Peníze získáte včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu
 • Při výběru touto formou zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele
 • Pokud jste využívali také daňové odpočty, bude třeba je zpětně zdanit
Předdůchod
 • Hodí se v situaci, kdy přijdete o práci nebo se sami rozhodnete přestat pracovat
 • Můžete ho začít čerpat již 5 let před nárokem na starobní důchod
 • Podmínkou je doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků) a dostatečná částka na vašem penzijním spoření, např. 500 000 Kč pro pětiletou výplatu, peníze můžete vložit i jednorázově
 • Minimální doba čerpání předdůchodu jsou 2 roky
 • Stát za vás v tomto období hradí zdravotní pojištění a vy čerpáte pravidelnou měsíční penzi z naspořených prostředků.
 • Čerpání předdůchodu se vám nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu
 • Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků
 • Při výběru zaplatíte pouze 15% daň z výnosu
 • Příspěvek zaměstnavatele se nedaní
Částečné odbytné v 18 letech
 •  V 18 letech si můžete si vybrat až 1/3 vložených prostředků včetně zhodnocení např. na studia a pokračovat ve spoření dál.
 •  Podmínkou výplaty je doba spoření aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků)
 •  Výplata je možná pouze v roce, ve kterém jste dosáhli 18 let
Invalidní penze na určenou dobu
 • V případě, že se stanete plně invalidním, můžete si peníze nechat vyplatit v podobě pravidelné renty (obdobně jako u starobní penze)
 • Podmínkou pro vyplacení je přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň a délka spoření minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků)
 • Výplata není podmíněná věkem
 • Penzi vyplácíme měsíčně po dobu min. 3 let
 • Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků
 • Vybrané peníze se nedaní
Postupná výplata přes životní pojišťovnu
 • Zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB
 • Výběr ze dvou typů:
  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu
 • Podmínkou pro výplatu je věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích)

Nenašli jste, co jste hledali?