Jak vybrat peníze

Transformovaný fond Stabilita
Smlouvy uzavřené do 30. listopadu 2012

Účastnické fondy
Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2013

Penzijní připojištění

Transformovaný fond Stabilita
Smlouvy uzavřené do 30. listopadu 2012

Pozůstalostní penze

Kdy můžete požádat o pozůstalostní penzi?

Nárok na pozůstalostní penzi z penzijního připojištění vzniká:

 • Oprávněným osobám, které klient ve smlouvě určil v případě, že zemře.
 • Klient platil příspěvky minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků) nebo po dobu stanovenou penzijním plánem.
 • Doba výplaty penze se řídí konkrétními podmínkami klientova penzijního plánu.

Jak požádat o výplatu pozůstalostní penze?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Invalidní penze

Kdy můžete požádat o invalidní penzi?

Invalidní penze z penzijního připojištění je vyplácena po přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity podle konkrétních podmínek vašeho penzijního plánu. Úspory získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Můžete si je nechat vyplatit jednorázově nebo formou pravidelné penze.

Kdy obdržíte peníze?

Invalidní penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti. Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, peníze vám vyplatíme do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Jak požádat o výplatu invalidní penze?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Upozorňujeme, že klientům, kteří dosáhli věku 65 let a jejich invalidní důchod pro 3. stupeň invalidity se automaticky transformoval na důchod starobní, nelze přiznat invalidní penzi z penzijního připojištění. Mohou nicméně žádat například o výplatu formou starobní penze

Starobní penze

Kdy můžete požádat o starobní penzi?

Podmínkou pro výplatu starobní penze je obvykle věk minimálně 60 let a doba spoření aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků). Přesný věk a pojištěnou dobu naleznete ve svém penzijním plánu.

Ve vyplácené částce jsou zahrnuty všechny vložené prostředky (státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a jejich zhodnocení). Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní příspěvek zaměstnavatele.  Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se nedaní ani výnos.

Kdy obdržíte peníze?

Starobní penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti. Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, peníze vám vyplatíme do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Upozorňujeme, že od roku 2000 umožňovaly penzijní plány penzijního připojištění v souladu se zákonem pouze čerpání doživotních penzí.

Jak požádat o výplatu starobní penze?

Nejrychleji o výpověď požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Po 15 letech - Výsluhová penze

Kdy můžete požádat o výsluhovou penzi?

Výsluhovou penzi musíte mít sjednánu ve své smlouvě o penzijním připojištění. Nárok na ni vzniká po 15 letech placení penzijního připojištění (tj. po 180 zaplacených měsíčních příspěvcích). Vybrat si můžete až polovinu naspořených peněz, a to buď jednorázově nebo formou pravidelné penze.

Kdy obdržíte peníze?

Výsluhovou penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti. Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu,  peníze vám vyplatíme do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Jak požádat o výplatu výsluhové penze?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Celou částku najednou - Jednorázové vyrovnání

Kdy můžete požádat o jednorázové vyrovnání?

Pokud vám vznikl nárok na některou penzi z penzijního připojištění (ať už starobní, výsluhovou nebo invalidní), můžete požádat o vyplacení svých úspor najednou. Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Zaplatíte ale 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. Jak jsou daněny úspory vyplácené z penzijního spoření?

Kdy obdržíte peníze?

Peníze vám vyplatíme do 3 měsíců od doručení žádosti nebo do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka.

Jak požádat o výplatu jednorázového vyrovnání?

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Předčasně - Odbytné

Kdy můžete požádat o odbytné?

Pokud peníze z penzijního připojištění nezbytně potřebujete, můžete již po 1 roce (tj. po zaplacených 12 měsíčních příspěvcích) smlouvu vypovědět a vybrat si peníze. 

Získáte je včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu.

Při výběru touto formou zaplatíte:

 • 15% daň z výnosu
 • 15% daň z příspěvku zaměstnavatele

Pokud jste využívali také daňové odpočty, nezapomeňte, že bude třeba, abyste je zpětně zdanili.

Kdy obdržíte peníze?

Výpovědní doba je 2 měsíce. Začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od data doručení vaší výpovědi k nám do penzijní společnosti. Peníze vám vyplatíme nejpozději do 3 měsíců od ukončení vaší smlouvy. 

Konkrétně to znamená, že pokud:

 • Obdržíme-li vaši výpověď např. 16. března 2020,
 • od 1. dubna 2020 začne běžet 2měsíční výpovědní lhůta,
 • ke 31. května 2020  bude vaše smlouva ukončena.
 • A nejpozději do 31. srpna 2020 vám vyplatíme peníze.

Jak požádat o výplatu odbytného?

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Doplňkové penzijní spoření

Účastnické fondy
Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2013

Výplata přes životní pojišťovnu

Toto formu výplaty úspor z penzijního spoření zajišťují vybrané pojišťovny licencované od ČNB. 

Na výběr máte ze dvou typů výplat:

  • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu

Kdy můžete požádat o postupnou výplatu přes životní pojišťovnu?

Podmínkou pro výplatu je:

 • věk minimálně 60 let a
 • doba spoření
  • aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích) u smluv sjednaných do 31. 12. 2023 
  • aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvcích) u smluv sjednaných do 1. 1. 2024 

Jak požádat o postupnou výplatu přes životní pojišťovnu?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Částečné odbytné v 18 letech

V 18 letech si můžete vybrat až třetinu vložených prostředků včetně zhodnocení např. na studia a pokračovat ve spoření dál.

Kdy můžete požádat o částečné odbytné v 18 letech?

Podmínkou výplaty je:

 • doba spoření aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků)
 • výplata je možné požádat ve lhůtě 24 měsíců od okamžiku, kdy klient dosáhnul 18 let.

Jak požádat o výplatu částečného odbytného v 18 letech?

V současné době nejde o výplatu částečného odbytného v 18 letech požádat. Penzijní spoření pro děti sjednáváme od 1. ledna 2016. V současné době tedy smlouvy nesplňují podmínky pro výplatu touto formou.

Invalidní penze na určenou dobu

V případě, že se stanete plně invalidním, můžete si úspory z penzijního spoření nechat vyplatit v podobě pravidelné renty (obdobně jako u starobní penze). 

Kdy můžete požádat o invalidní penzi?

Podmínkou pro vyplacení je:

 • Přiznání invalidního důchodu pro 3. stupeň
 • Délka spoření minimálně 3 roky (tj. 36 zaplacených měsíčních příspěvků)

Výplata úspor z penzijního spoření formou invalidní penze není podmíněná věkem.

Invalidní penzi je možné vyplácet:

 • minimálně 4krát ročně 
 • výplata nesmí být nižší než 500 Kč
 • doba výplaty musí být aspoň 3 roky

Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků.  Vybrané peníze se nedaní. 

Na rozdíl od penzijního připojištění nelze v doplňkovém penzijním spoření invalidní penzi čerpat formou jednorázového vyrovnání. 

Kdy obdržíte peníze?

Peníze vám formou pravidelné renty začneme vyplácet následující
měsíc po doručení žádosti. 

Jak požádat o výplatu invalidní penze? 

Navštivte libovolnou pobočku ČSOBČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Upozorňujeme, že klientům, kteří dosáhli věku 65 let a jejich invalidní důchod pro 3. stupeň invalidity se automaticky transformoval na důchod starobní, nelze přiznat invalidní penzi z doplňkového penzijního spoření.  Mohou nicméně žádat například o starobní penzi na dobu určitou

Předdůchod

Předdůchod je pravidelná penze vyplácená měsíčně z naspořených finančních prostředků na vašem penzijním spoření, a to  už 5 let před dosažením důchodového věku. Hodí se v situaci, kdy přijdete o práci nebo se sami rozhodnete přestat pracovat.

Kdy můžete požádat o předdůchod?

Podmínkou je:

 • doba spoření
  • aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných do 31.12.2023,
  • aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných od 1. 1. 2024
 • dostatečná částka na vašem penzijním spoření a
 • věk nejdříve  5 let před dovršením důchodového věku. 

Minimální doba čerpání předdůchodu jsou 2 roky. Stát za vás v tomto období hradí zdravotní pojištění a vy čerpáte pravidelnou měsíční penzi z naspořených prostředků.

Čerpání předdůchodu se vám nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet starobního důchodu.

Peníze získáte včetně zhodnocení a státních příspěvků. Při výběru zaplatíte pouze 15% daň z výnosu. Příspěvek zaměstnavatele se nedaní.

Kolik je nutné naspořit?

Doba výplaty 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
Potřebná částka 315 000 Kč 465 000 Kč 620 000 Kč 770 000 Kč

Pozn.: Potřebná výše minimální naspořené částky se může měnit dle průměrné mzdy v národním hospodářství. Minimální měsíční renta vychází z podmínky odpovídající 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Důchodový věk je pro ženy stejný jako pro muže stejného data narození.

Jak požádat o předdůchod?

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Postupně (penze)

Penzijní spoření si můžete nechat vyplácet formou pravidelné  starobní penze. Zvolíte si dobu (min. 3 roky) nebo částku (min. 500 Kč), kterou si chcete nechat pravidelně vyplácet. Nevyplacené peníze se vám zatím budou nadále zhodnocovat.

Kdy můžete požádat o starobní penzi?

Podmínkou pro výplatu úspor z penzijního spoření formou starobní penze je:

 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření
  • aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvcích) u smluv sjednaných do 31. 12. 2023 
  • aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvcích) u smluv sjednaných od 1. 1. 2024 

Na rozdíl od jednorázového vyrovnání se nedaní se příspěvek zaměstnavatele. Při výplatě starobní penze minimálně po dobu 10 let se pak nedaní ani výnos z penzijní spoření. Více informací o tom, jak jsou úspory z penzijního spoření daněny.

Kdy obdržíte peníze?

Starobní penzi formou pravidelné renty vám začneme vyplácet následující měsíc po doručení žádosti.

Jak požádat o starobní penzi?

Nejrychleji o výpověď požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny.

Celou částku najednou (jednorázové vyrovnání)

Kdy můžete požádat o jednorázové vyrovnání?

Podmínkou pro výplatu celé částky z doplňkového penzijního spoření najednou je:

 • věk minimálně 60 let
 • doba spoření
  • aspoň 5 let (tj. 60 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných do 31. 12. 2023 
  • aspoň 10 let (tj. 120 zaplacených měsíčních příspěvků) u smluv sjednaných od 1. 1. 2024

Při výběru peněz zaplatíte 15% daň z výnosu a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. Více informací o tom, jak jsou daněny úspory vyplácené z penzijního spoření.

Kdy obdržíte peníze?

Pokud se rozhodnete pro jednorázovou výplatu, peníze vám bychom vám podle zákona měli vyplatit do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, ve kterém byl uhrazen váš poslední měsíční příspěvek. Obvykle se ale snažíme vyplatit jednorázové vyrovnání následující měsíc po doručení žádosti.

Jak požádat o jednorázové vyrovnání?

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Předčasně (Odbytné)

Kdy můžete požádat o odbytné?

Pokud úspory z penzijního spoření nezbytně potřebujete, můžete smlouvu již po 2 letech (tj. po zaplacených 24 měsíčních příspěvcích) vypovědět a vybrat si peníze. 

Získáte je včetně zhodnocení, avšak bez státních příspěvků, které vracíme zpět státu. 

Při výběru touto formou zaplatíte:

 • 15% daň z výnosu
 • 15% daň z příspěvku zaměstnavatele

Kdy obdržíte peníze?

Výpovědní doba je 1 měsíc. Začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce od data doručení vaší výpovědi k nám do penzijní společnosti. 

Peníze vám vyplatíme nejpozději do 1 měsíce od ukončení vaší smlouvy. 

Konkrétně to znamená, že pokud:

 • Obdržíme-li vaši výpověď např. 16. března 2020,
 • od 1. dubna 2020 začne běžet výpovědní lhůta, 
 • ke 30. dubnu 2020  bude vaše smlouva ukončena.
 • A nejpozději do 31. května 2020 vám vyplatíme peníze.

Pokud jste využívali také daňové odpočty, nezapomeňte, že bude třeba, abyste je zpětně zdanili. 

Jak požádat o odbytné

Nejrychleji požádáte online v Penzijním portále. Případně můžete navštívit libovolnou pobočku ČSOB, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB Stavební spořitelny

Nenašli jste, co jste hledali?