Jak ukončit smlouvu

Co se stane s naspořenými penězi, pokud bych zemřel?

Sami si můžete zvolit osobu, která v případě vašeho úmrtí rychle získá naspořené peníze, a to bez dědického řízení. Nemusí to být váš příbuzný nebo někdo z okruhu obvyklých dědiců. Tuto osobu určenou můžete kdykoliv změnit nebo doplnit.

Mohu penzijní spoření kdykoliv zrušit?

Pokud peníze nutně potřebujete, můžete si je vybrat i předčasně - formou tzv. odbytného.

Pokud máte Penzijní připojištění se státním příspěvkem (Transformovaný fond Stabilita, tedy smlouva uzavřená do 30. listopadu 2012), můžete si peníze vybrat už po 1 roce od založení smlouvy (po 12 zaplacených měsíčních příspěvcích).

  • Přijdete o státní příspěvky, které se vrací ministerstvu financí.
  • Obdržíte naspořené prostředky, příspěvky zaměstnavatele i výnosy z těchto příspěvků.
  • Z příspěvků zaměstnavatele a veškerých výnosů vám bude při výplatě peněz stržena 15% daň z příjmu.
  • Pokud jste využili daňové úspory, budete také muset zpětně dodanit veškeré příspěvky, které jste v minulosti použili ke snížení daně.

Pokud máte Doplňkové penzijní spoření (smlouva uzavřená po 1. lednu 2013), můžete si peníze vybrat už po 2 letech od založení smlouvy (po 24 zaplacených měsíčních příspěvcích).

  • Přijdete o státní příspěvky, které se vrací ministerstvu financí.
  • Obdržíte naspořené prostředky, příspěvky zaměstnavatele i výnosy z těchto příspěvků.
  • Z příspěvků zaměstnavatele a veškerých výnosů vám bude při výplatě peněz stržena 15% daň z příjmu.
  • Pokud jste využili daňové úspory, budete také muset zpětně dodanit veškeré příspěvky, které jste v minulosti použili ke snížení daně.
Jakým způsobem mám podat výpověď smlouvy?

Penzijní připojištění se státním příspěvkem (Transformovaný fond Stabilita) Smlouvy sjednané do 30. listopadu 2012 

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB stavební spořitelny.

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z transformovaného fondu Stabilita (pdf, 2 MB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.  Radlická 333/150 150 57 Praha 5

Doplňkové penzijní spoření Smlouvy sjednané od 1. ledna 2013 

Navštivte libovolnou pobočku ČSOB, Finanční centra Poštovní spořitelny, ČSOB Pojišťovny  nebo poradenské místo ČSOB stavební spořitelny.

Případně můžete vyplnit formulář Žádost o výplatu dávky z doplňkového penzijního spoření (pdf, 365 kB), nechat si úředně ověřit svůj podpis na formuláři a odeslat ho na adresu:

ČSOB Penzijní společnost, a. s.  Radlická 333/150  150 57 Praha 5

Nenašli jste, co jste hledali?