Jak platit penzijko 

Jak platit penzijní připojištění?

Smlouvy sjednané do 30. listopadu 2012

  • Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
  • Variabilní symbol: Číslo smlouvy
  • Specifický symbol: Rodné číslo
  • Konstantní symbol: 3558

V případě, že vám nevyhovuje platit své příspěvky převodem z vašeho účtu (příkazem k úhradě), můžete po dohodě se svým zaměstnavatelem zvolit srážku ze mzdy. Příspěvky lze také platit prostřednictvím SIPO, poštovní poukázky nebo úhradou hotovosti na přepážkách depozitáře fondu, tj. UniCreditBank.

Podrobný návod, jak zasílat příspěvky na penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita) svým zaměstnancům a příspěvky formou srážky ze mzdy, naleznete v Pokynech pro platbu příspěvků zaměstnavatelem (pdf, 501 kB)

Jak platit doplňkové penzijní spoření?

Smlouvy sjednané od 1. ledna 2013

  • Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700
  • Variabilní symbol: Číslo smlouvy
  • Specifický symbol: Rodné číslo
  • Konstantní symbol: 3558

V případě, že vám nevyhovuje platit své příspěvky převodem z vašeho účtu (příkazem k úhradě), můžete po dohodě se svým zaměstnavatelem zvolit srážku ze mzdy. Příspěvky lze také platit prostřednictvím SIPO, poštovní poukázky nebo úhradou hotovosti na přepážkách depozitáře účastnických fondů, tj. UniCreditBank.

Podrobný návod, jak zasílat příspěvky na doplňkové penzijní spoření svým zaměstnancům a příspěvky formou srážky ze mzdy naleznete v Pokynech pro platbu příspěvků zaměstnavatelem (pdf, 501 kB)

Jak platit příspěvky zaměstnavatele?

Podrobný návod, jak platit příspěvky zaměstnavatele a příspěvky formou srážky ze mzdy na penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita) nebo na doplňkové penzijní spoření svým zaměstnancům, naleznete v Pokynech pro platbu příspěvků zaměstnavatelem (pdf, 501 kB)

Nenašli jste, co jste hledali?