Aktuální vývoj penzijní reformy

Vážení klienti,

chtěli bychom vás informovat o aktuálním vývoji v oblasti státní podpory penzijního spoření.

Poslanecká sněmovna 29. srpna 2023 v prvním čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony související s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Cesta ke schválení změn bude ještě dlouhá. Následovat bude druhé a třetí čtení a schválení zákona Sněmovnou. Pak bude návrh postoupen k projednání do Senátu. Nutný je také podpis prezidenta. Přesto návrh stále předpokládá, že většina úprav bude platit již od 1. 1. 2024.

Registrujeme několik dílčích pozměňovacích návrhů. Předpokládáme, že v průběhu října 2023 pro vás budeme mít upřesňující informace.

Níže naleznete přehled navrhovaných změn, které jsou aktuálně známy:

  • Maximální výše státního příspěvku se zvyšuje z 230 Kč na 340 Kč.
  • Nejvyšší státní příspěvek 340 Kč měsíčně získáte, pokud si budete měsíčně přispívat aspoň 1 700 Kč.
  • Zvyšuje se dolní hranice, od které budete mít nárok na státní příspěvek, a to ze současných 300 Kč na 500 Kč měsíčně.
  • Na státní příspěvky nově nebudou mít nárok klienti, kterým byl přiznán starobní důchod.

V následující tabulce naleznete státní příspěvky pro nejčastěji spořené částky.

Měsíční příspěvek účastníka Stávající státní příspěvek  Státní příspěvek po novelizaci
300 Kč 90 Kč 0 Kč
400 Kč 110 Kč 0 Kč
500 Kč 130 Kč 100 Kč
600 Kč 150 Kč 120 Kč
700 Kč 170 Kč 140 Kč
800 Kč 190 Kč 160 Kč
900 Kč 210 Kč 180 Kč
1 000 Kč 230 Kč 200 Kč
1 500 Kč 230 Kč 300 Kč
1 700 Kč a více 230 Kč 340 Kč

 

Změny ve státních příspěvcích se týkají jak původního penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita), tak i nového doplňkového penzijního spoření.

U nově uzavíraných smluv se pak zřejmě prodlouží minimální doba spoření, po které je možné řádně vybrat úspory z penzijního spoření, a to z pěti na deset let.

Nadále celý legislativní proces pečlivě sledujeme a o všech změnách vás budeme informovat, jakmile bude schválena jejich konečná podoba.

Penzijní spoření zůstává jednou z nejdůležitějších finančních investic, která vám může pomoci zabezpečit se na dobu, kdy už nebudete ekonomicky aktivní.