Aktuální situace na finančních trzích

V průběhu minulého týdne a začátkem tohoto došlo k razantním výprodejům akcií a komodit, přičemž síla výprodejů byla v porovnání s vývojem v posledních letech velmi neobvyklá. 

Mezi hlavní důvody silných výprodejů patří poslední dostupná data o hospodářství Číny, které zpomaluje svůj růst a akce Čínské centrální banky, které vedly k oslabení kurzu měny. Stav čínského hospodářství má na světovou ekonomiku neopomenutelný vliv a její zpomalování je negativní zprávou. Ale je skutečně problém, pokud čínská ekonomika bude růst jen 6 % místo 7 %? Domníváme se, že není a že zpomalení čínské ekonomiky k tempům růstu vyspělých zemí bude i nadále zákonitě pokračovat. Nicméně nejistota investorů spojená s nižším růstem Číny, schopností podniků generovat z čínského trhu zisky a blížící se zvyšování úrokových sazeb v USA poskytlo investorům záminku k prodejům. V kombinaci s nižší likviditou na finančních trzích v prázdninovém období vedly výše zmíněné nejistoty k výraznému a dle našeho názoru k přehnanému poklesu cen akcií.

Ekonomická situace však není zdaleka tak negativní, jak by se při pohledu na akciové indexy mohlo zdát. Domníváme se, že není potřeba měnit investiční strategii a přistupovat k výprodejům akcií. Oživení v USA stojí na poměrně pevných základech a Evropa, ačkoli nerovnoměrně, také roste. Nízké ceny komodit a zejména ropy by měly být pro světové hospodářství podporou, která sice pozvolna, ale jistě přispěje k růstu. 

Současný pokles cen akcií vnímáme jako zajímavou investiční příležitost a při stabilizaci finančních trhů plánujeme akcie do portfolií dynamičtějších účastnických fondů přikoupit.