Aktuální situace na finančních trzích v návaznosti na rusko-ukrajinský konflikt

Nepříznivý vývoj v případě rusko-ukrajinského ozbrojeného konfliktu dále znepokojuje investory a působí na trzích zvýšenou volatilitu.

Vliv konfliktu na světovou ekonomiku vnímáme jako pro-inflační. Současný vývoj může výrazněji narušit sentiment zejména na rozvíjejících se akciových trzích. Na americké firmy a na vyhlídky jejich hospodaření nemá dění na Ukrajině přímý dopad, spíše nepřímý skrze vyšší inflaci a zvýšenou nejistotu. Rizikem je další eskalace situace a významné ekonomické sankce, které by ovlivnily ekonomický růst v západním světě.

Akcie

Regionálně se zaměřujeme na trhy, které jsou od epicentra bojů vzdálené a méně hospodářsky propojené. Preferujeme zejména americké akcie a doplňkově akcie z Eurozóny. Krátkodobě válečné konflikty zvyšují nervozitu investorů a rozkolísanost finančních trhů, změny sentimentu nicméně historicky přinášely spíše nákupní příležitosti, zejména pokud nešlo o přímo postižené trhy. Pro dlouhodobé investory se nic nemění, historie mnohokrát prověřila, že akcie nabízejí trpělivým a disciplinovaným investorům nejlepší výnosový potenciál v porovnání s ostatními třídami aktiv. Akcie výrazněji neprodáváme a stále je v roce 2022 vnímáme jako atraktivní.

Dluhopisy

Po únorovém zasedání ČNB se u dluhopisových fondů postupně propisuje zvýšení úrokových sazeb do vyššího zhodnocení fondů. ČNB může být nucena k dalšímu zpřísnění měnové politiky a zvýšení sazeb na následujícím zasedání. Aktuálně se očekává růst sazeb až k 5% hranici. Udržujeme nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb.