Aktuální dění na finančních trzích

Na trhy dopadla zvýšená nejistota ohledně šíření koronaviru. K tomu se přidala nedohoda Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), kdy Saúdská Arábie místo utlumení těžby zvýšila svoji produkci, což vedlo k prudkému poklesu cen ropy.

Západní svět si sice na kulminaci epidemie bude muset ještě počkat, v Asii však již nákaza ustupuje a tamější život se vrací do normálu.

Na akciovém trhu převládají z téměř 80 % růstová období. To je důvod, proč je správným postojem investora „být zainvestován“.

Mimořádné události nazývané černé labutě nejsou ničím novým. Pro akciového investora je důležité, kam v případě akcií investuje.

Akciové trhy v daný okamžik započítávají nejhorší možné scénáře globální recese a přehlížejí jakékoli dobré zprávy (zpomalení nárůstu nových případů, masivnější podpora vlád nebo centrálních bank apod.), které mohou přinést stejně rychlý obrat.

Výhodným řešením je být zainvestován a držet se dlouhodobé strategie. Případně využívat současných „slev“ k vylepšení budoucích výnosů. Rozumí se tím aktivní dokupování – rozkládání větších jednorázových nákupů v čase, přidání pravidelné investice či zvýšení její částky.

V případě penzijního spoření je naše doporučení stejné. Dlouhodobý investiční horizont dynamického a vyváženého účastnického fondu vyžaduje dodržování investiční strategie a zainvestovanosti v akciích po celé období. Akciové investice tak není důvod vyprodávat. Konzervativní, ani garantovaný účastnický fond, nejsou výprodeji na akciových trzích nijak negativně zasaženy.

Více informací