Aktuální dění na finančních trzích

Jaký dopad má současná situace na finančních trzích na vaše penzijní spoření?

Transformovaný fond Stabilita
Smlouvy uzavřené do 30. listopadu 2012

Účastnické fondy
Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2013

Mám penzijní připojištění

V portfoliu transformovaného fondu Stabilita se nachází zejména státní dluhopisy a hotovost. Do akcií transformovaný fond neinvestuje. Aktuální dění na finančních trzích tak má na portfolio omezený vliv a transformovaný fond Stabilita pokračuje v postupném a mírném zhodnocování vašeho penzijního spoření. Celou situaci pečlivě sledujeme a nastavení portfolia transformovaného fondu držíme velmi konzervativní. Nadále platí zákonná garance nezáporného zhodnocení.

Mám doplňkové penzijní spoření

Konzervativní fond

V portfoliu konzervativního fondu se nachází dluhopisy a hotovost. Do akcií tento účastnický fond neinvestuje. V případě dluhopisové složky investujeme zejména do státních dluhopisů. Dluhopisové fondy nabízejí sice dlouhodobě nižší výnos než akcie, ale také nabízejí relativně nižší kolísavost a bezpečné výnosy především v případě českých státních dluhopisů. Aktuální dění na finančních trzích má tak na portfolio konzervativního fondu minimální vliv a fond pokračuje v postupném a mírném zhodnocování vašeho penzijního spoření.

Garantovaný fond 

Také v portfoliu garantovaného fondu se nachází dluhopisy a hotovost. Ani garantovaný fond do akcií neinvestuje. V případě dluhopisové složky investujeme zejména do státních dluhopisů, korporátních neboli podnikových dluhopisů a depozit, které přinášejí relativně bezpečný výnos. Aktuální dění na finančních trzích má tak na portfolio garantovaného fondu minimální vliv a i garantovaný fond pokračuje v postupném a mírném zhodnocování vašeho penzijního spoření.

Vyvážený fond 

V portfoliu vyváženého fondu se nachází dluhopisy i akcie. Portfolio aktuálně profituje z investic do dluhopisů a krátkých úložek hotovosti. Pozitivní příspěvek dluhopisové složky nicméně plně nekompenzuje pokles cen akcií. Akcie nesnižujeme, panika trhu je s velkou pravděpodobností přehnaná. Selektivně nakupujeme kvalitní firmy, které máme dlouhodobě v hledáčku, například S&P Global, Visa, Microsoft nebo Alphabet (Google). Aktuální dění na finančních trzích má ale na portfolio vyváženého fondu negativní vliv. Celou situaci pečlivě sledujeme a podíl akcií držíme relativně stabilní. V případě významnějších propadů cen akcie do portfolia postupně dokupujeme.

Dynamický fond 

U dynamického fondu, jakožto primárně fondu s akciovými pozicemi, se pokles cen akcií téměř plně promítá do zhodnocení fondu, které je zatím v roce 2020 výrazně negativní a to díky aktuální situaci na trzích. Přes vysokou kolísavost přinášejí akcie dlouhodobě nejvyšší výnos. Akcie nesnižujeme, věříme, že panika trhu je s velkou pravděpodobností přehnaná. Selektivně nakupujeme kvalitní firmy, které máme dlouhodobě v hledáčku, například S&P Global, Visa, Microsoft nebo Alphabet (Google). Celou situaci pečlivě sledujeme a podíl akcií držíme relativně stabilní. V případě významnějších propadů cen akcie do portfolia postupně dokupujeme.

Naše doporučení

Doporučujeme pokračovat ve vaší stávající investiční strategii.

Jak transformovaný fond Stabilita, tak konzervativní a garantovaný účastnický fond jsou výprodeji na akciových trzích zasaženy minimálně a není tedy důvod jakkoli investiční strategii měnit.

Dlouhodobý investiční horizont dynamického a vyváženého účastnického fondu vyžaduje dodržování investiční strategie a zainvestovanosti v akciích po celé období. Akciové investice tak není důvod vyprodávat. Pouze tak je možné plně participovat na dlouhodobém zhodnocení akciového trhu, který výrazně převyšuje zhodnocení konzervativních produktů.

Celou situaci pečlivě sledujeme a portfolia upravujeme dle aktuální situace.

Potřebujete více informací
o aktuálním dění?

Informace o aktuální dění na finančních trzích najdete na webových stránkách ČSOB. Zjistit více

Vývoj zhodnocení účastnických fondů

Informace o vývoji zhodnocení účastnických fondů doplňkového penzijního posření najdete v detailech jednotlivých fondů.  

ČSOB účastnický povinný konzervativní fond

Konzervativní styl

Nízké riziko s nižším
zhodnocením

více informací

ČSOB garantovaný
účastnický fond

Konzervativní styl

Nízké riziko se stabilním
zhodnocením

více informací

ČSOB vyvážený
účastnický fond

Vyvážený styl

Střední riziko se
středním zhodnocením

více informací

ČSOB dynamický
účastnický fond

Dynamický styl

Vyšší riziko
s vyšším zhodnocením

více informací