Jak se dařilo penzijku v roce 2016

Rok 2016 byl rokem velkých ekonomických i politických změn, které měly vliv také na finanční trhy. Ne jinak tomu bylo i u doplňkového penzijního spoření a jeho účastnických fondů, které investují do dluhopisů, depozit či akcií.

Rok 2016 byl na finančních trzích ve znamení velké rozkolísanosti. Finanční trhy se musely vypořádat s rozhodnutím britských voličů o vystoupení z EU, očekávanným zvyšováním sazeb v USA, se změnou prezidenta USA a v neposlední řadě s obavami ohledně síly ekonomického růstu. Ačkoliv šlo o výrazné nejistoty, akciové trhy nakonec profitovaly z pozitivního ekonomického vývoje a globálního růstu ekonomik, zatímco dluhopisové trhy zaznamenaly slabou výkonnost.

„I rok 2016 potvrdil, že penzijní spoření dává smysl a plní svou funkci zajištění na budoucnost. Vývoj jednotlivých fondů se liší v závislosti na charakteru daného fondu. U dynamických fondů je vždy potřeba počítat s vyšší kolísavostí, ale zároveň s možností zajímavého zhodnocení v dlouhodobém období, zatímco u konzervativních fondů zpravidla není zhodnocení tak vysoké.“ říká Marie Zemanová, generální ředitelka ČSOB Penzijní společnosti.

 

Dynamickým fondům se opět dařilo

Penzijní spoření od ČSOB nabízí od roku 2013 čtyři účastnické fondy, mezi kterými mohou klienti volit. ČSOB dynamický fond si vede velmi dobře a je jedním z nejvýnosnějších fondů na trhu. Od svého vzniku zhodnotil prostředky klientů o 17,92 %, zhodnocení za rok 2016 bylo ve výši 5,36 %. Daří se také ČSOB vyváženému fondu, který od svého vzniku zajistil zhodnocení ve výši 11,58 %, pro rok 2016 3,11 %. V delším horizontu mají zajímavé zhodnocení i konzervativní fondy. ČSOB povinný konzervativní fond zakončil rok 2016 sice s nulovým zhodnocením, od počátku však vydělal 5,05 %. Unikátní nabídku na trhu tvoří ČSOB garantovaný fond, protože klienti tohoto fondu při splnění podmínek garance nemohou prodělat. Nemusí jim tudíž vadit, že z důvodu slabé výkonnosti dluhopisů za rok 2016 fond získal záporné zhodnocení ve výši 0,47 %, z dlouhodobého pohledu to nemá výrazný vliv na peníze klientů. Navíc zhodnocení fondu od vzniku čítá 3,17 %.

Vzhledem k rozkolísanosti trhů v roce 2016 je potřeba připomenout dlouhodobý charakter penzijního spoření, ve kterém je důležité zejména dlouhodobé zhodnocení a nikoliv jen krátkodobý pohled na výkonnost jediného roku a i v tomto pohledu patří ČSOB Penzijní společnost ke špičce na trhu.

 

ČSOB účastnické fondy Zhodnocení Celková výše
kapitálu
Za rok 2014 Za rok 2015 Za rok 2016 Od vzniku fondu
k 31. 12. 2016
Konzervativní fond 2,68 % 1,35 % 0,00 % 5,05 % 1 698 mil Kč
Garantovaný fond 1,65 % 0,87 % -0,47 % 3,17 % 654 mil Kč
Vyvážený fond 3,77 % 3,55 % 3,11 % 11,58 % 403 mil Kč
Dynamický fond 3,28 % 7,66 % 5,36 % 17,92 % 231 mil Kč