Archív

Změna definice politicky exponované osoby

Vážení klienti, dovolte, abychom vás informovali, že od 1. 1. 2017 dochází ke změně definice politicky exponované osoby podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Informace o tom, zda jste politicky exponovanou osobou, jsme povinni zjišťovat při jednání s vámi, a to zejména při vzniku smlouvy […]

Penzijko bude od ledna ještě výhodnější

Od ledna je možné využít výhodnější podmínky u penzijního spoření v rámci daňových úlev. V praxi to znamená, že každý klient penzijního spoření, který využívá maximální daňové výhody, může nyní získat až 6 360 korun od státu každý rok. Daňový odečet se zvýší z původních 12 000 korun na 24 000 korun. „Penzijko se od […]

Archivy po měsíci:

Archivy podle typu: