Rozesílání výpisů a potvrzení za rok 2015

Vážení klienti, dovolte, abychom vás informovali o termínech rozesílání roční výpisů a daňových potvrzení za rok 2015.

Doplňkové penzijní spoření (3. pilíř)

V posledním lednovém týdnu budou postupně rozesílány roční výpisy i daňová potvrzení klientům doplňkového penzijního spoření. Upozorňujeme klienty, kteří se zaregistrovali do Penzijního portálu, že roční výpis i daňové potvrzení obdrží pouze elektronicky. Ve stejném termínu jim budou dokumenty zpřístupněny v Penzijním portálu v záložce Moje smlouva => Výpisy a potvrzení. Uživatelům portálu již nebudou distribuovány dokumenty v papírové podobě.

Důchodové spoření (2. pilíř)

Roční výpisy klientů důchodového spoření budou rozesílány na konci března. Společně s výpisem zároveň udržíte informace o ukončení 2. pilíře a o možnostech vyplacení vašich úspor.

Transformovaný fond Stabilita (bývalé penzijní připojištění)

V posledním lednovém týdnu budou postupně rozesílána daňová potvrzení klientům Transformovaného fondu Stabilita. Distribuce ročních výpisů proběhne v dubnu.